Translate
Sök
Röda Korset sanerar ett hem där någon dött i ebola.

Ebola

Ebola är ett mycket smittsamt virus där 25-90 procent av offren dör, beroende på vilken form av viruset man fått. Röda Korset arbetar sedan länge i de drabbade länderna och har utbildat tusentals volontärer som har besökt byar och städer för att informera och hindra smittspridning.

Vi har tillträde till områden dit andra organisationer inte når. Vi bidrar med kunskap om hur människor sanerar hushåll och spårar personer som kan ha kommit i kontakt med ebola för att hjälpa dem och förhindra fortsatt spridning.

 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi är på plats i 190 länder. Före, under och efter en katastrof. Genom att stödja Katastrofhjälpen hjälper du oss arbeta för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Världens främsta katastroforganisation

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi är på plats i 190 länder. Före, under och efter en katastrof. Genom att stödja Katastrofhjälpen hjälper du oss arbeta för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Stöd Katastrofhjälpen