Translate
Sök
Röda Korset ger bland annat mat och nödhjälp till människor i Afghanistan. Röda Korset ger nödhjälp till människor i Afghanistan.
Afghanistan
30 okt 2018

Afghanistan – 5 fakta om det krigshärjade landet

Krig och väpnade konflikter har slagit hårt mot Afghanistan. Miljontals människor lever i fattigdom och behöver humanitär hjälp för att överleva. Röda Korset finns på plats.

Hjälp oss att rädda liv! Swisha till 900 80 95.

1: Katastrofalt läge i konfliktens fotspår

Fyra decennier med väpnade konflikter har slagit hårt mot befolkningen i Afghanistan och den  humanitära situationen är kritisk. Av landets cirka 34,5 miljoner människor har många en väldigt svår situation.

  • 3,3 miljoner personer är i akut behov av nödhjälp.
  • 1,9 miljoner lever med osäkerhet om hur de ska få mat
  • 1,1 miljoner är i behov av insatser för rent vatten, sanitet och hygien
  • 3,5 miljoner barn har ingen skola att gå till
  • 2 miljoner människor är på flykt i landet, enligt FN.

2: Våldet ökar och sjukvården attackeras

Civila drabbas i allt högre utsträckning av våldet i Afghanistan. 2016 omkom 11 418 civila, varav två tredjedelar var kvinnor och barn. Det är det högsta antalet sedan man började föra statistik 2009. Brott mot internationella humanitära rätten (även kallad krigets lagar) och de mänskliga rättigheterna är vanligt förekommande med täta rapporter om godtyckliga avrättningar, kidnappningar och attacker mot civila mål som sjukhus, hälsoinrättningar och skolor.

Dessvärre är det också relativt vanligt att sjukvården behöver stänga ner på grund av hot, trakasserier och bortförande av hälsopersonal. Samtidigt som detta sker är det många som behöver få vård i Afghanistan. Över 1,5 miljoner människor är i kritiskt behov av traumavård och akut primärvård. 

3: Hjälparbetare har en utsatt situation

Säkerheten har försämrats för hjälparbetare. Under senare år har Röda Korset utsatts för flera angrepp där volontärer och personal dödats. Det urskillningslösa våldet gör att det blir svårare för hjälpen att nå fram till utsatt människor. Internationella rödakorskommittén (ICRC) har dragit ned på sin verksamhet i Afghanistan efter attackerna.

Men det är viktigt att påpeka att Röda Korset och Röda Halvmånen, som organisationen heter lokalt, fortsätter att ge omfattande humanitärt stöd i Afghanistan.

4: Torka leder till mer nöd

Förutom de problem som konflikter orsakar så drabbas Afghanistan också återkommande av naturkatastrofer. Det senaste året har torka lett till brist på vatten och mat. Det kommer troligen att ha en långvarig effekt på ekonomin och hälsan hos de människor som drabbas. Torkan gör att hjälpbehoven i landet ökar.

5: Röda Korset når ut brett i Afghanistan

Vi hjälper utsatta människor i landet på en mängd olika sätt – här är några exempel:

  • Nödhjälp till människor som tvingats fly.  

  • Vi ger människor bättre tillgång till vatten och sanitet. Dessutom arbetar vi för att öka kunskapen om god hygien vilket är viktigt för att minska spridningen av sjukdomar.

  • Vi ger vård till de mest utsatta och vi når ut i områden där det inte finns någonannan hälsovård.

  • Tusentals personer som skadats av vapen har fått första hjälpen vård.

  • 1,5 miljoner kvinnor, män och barn nås varje år av vårt hälsoprogram. Bland annat vaccinerar vi barn mot sjukdomen polio.

Taggar

Konflikt Afghanistan Hälsa