Translate
Sök
Kvinnor i Afghanistan

Afghanistan

Landet är hårt drabbat av flera långvariga konflikter som pågått i mer än 30 års tid. Fattigdomen är utbredd och tillgången till utbildning och hälsa är bland de lägsta i världen. Landet har hög mödradödlighet och drabbas årligen av återkommande naturkatastrofer som till exempel jordbävningar, jordskred, extrema vintrar, översvämningar och torka.

Genom ett tjugotal mobila hälsoteam når vi utsatta människor på landsbygden, främst kvinnor och barn, och erbjuder primärvård och vaccinering.

I Afghanistan dör ett av sex barn före fem års ålder – ofta i sjukdomar som lätt skulle kunna förhindras.

Hjälp oss att rädda liv i krig och konflikt – swisha till 900 80 95.

Röda Korset vaccinerar barn i Afghanistan

Vaccinationspaket 20 st, 106 kr

På våra kliniker i Afghanistan arbetar frivilliga och anställda varje dag för att vaccinera barn så att de inte drabbas av sjukdomar som polio, stelkramp och kikhosta. Att vaccinera 20 barn i Afghanistan kostar 106 kronor.

Köp vaccinationspaket