Translate
Sök

Tack för alla intresseanmälningar!

Vi riktar ett stort tack till alla företag som anmält intresse för att hjälpa till vid skogsbränderna sommaren 2018.

Eftersom risken för skogsbränder generellt har minskat i landet, har Röda Korset nu avslutat insatsen med att samordna hjälp från företag i samband med skogsbränderna.

Stärk krisberedskapen tillsammans med Röda Korset

Svenska Röda Korset finns på plats före, under och efter konflikter, katastrofer och andra nationella kriser. Därför är vi en del av Sveriges krisberedskap och har fått ett unikt mandat och uppdrag att stötta myndigheterna i krissituationer.

Långsiktigt behov av krisberedskap kräver samarbete. Ditt företag kan göra skillnad före, under och efter en nationell kris genom att bli Röda Korsets beredskapspartner.

Tillsammans stärker vi samhällets beredskap och bygger Sveriges motståndskraft!

> Läs mer och kontakta oss här

Så stöttade Röda Korset vid bränderna

Röda Korset gjorde en stor insats när flertalet skogsbränderna rasade i Sverige 2018. Här får du vet mer om hur vi jobbade för att hjälpa till.

Läs mer