Translate
Sök

Stärk krisberedskapen tillsammans med Röda Korset

Långsiktigt behov av beredskap kräver samarbete. Anmäl ditt företag som kris- och beredskapspartner!

Svenska Röda Korset finns på plats före, under och efter konflikter, katastrofer och andra nationella kriser. Därför är vi en del av Sveriges krisberedskap och har fått ett unikt mandat och uppdrag att stötta myndigheterna i krissituationer.

Utöver det stöd Röda Korset ger till de lokala Räddningstjänsterna och MSB så är vår egen frivilligorganisation igång och vi har hundratals rödakorsare som bland annat har öppnat platser där vi erbjuder mat och dryck till evakuerade och personal samt finns tillgängliga för att samordna tak över huvudet för de som evakueras från grannbyarna. Vi har även förstahjälpen-grupper och krisstödjare på fler platser.

Engagemanget för att hjälpa till vid skogsbränderna runt om i Sverige är stort. Många kretsar och frivilliga är igång och gör ett fantastiskt arbete och många företag hjälper oss att hjälpa i flera drabbade områden. Nu gäller det att planera långsiktigt för att hålla i och hålla ut.

Ditt företag kan göra skillnad före, under och efter en nationella kris. Tillsammans stärker vi samhällets beredskap och bygger Sveriges motståndskraft!

Här kan ditt företag anmäla sig för att hjälpa till med bränderna och eventuella kommande krissituationer i Sverige.

Vår organisation kan bidra med:
När du anmäler ditt företag kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina uppgifter behandlas. https://www.redcross.se/om-oss/personligintegritet/
Vi samarbetar med Räddningstjänsten, lokala aktörer och myndigheter och dina uppgifter kan delas med dem i syfte att kunna kontakta din organisation för ett eventuellt uppdrag.

Så stöttar Röda Korset vid bränderna

Det brinner på flera platser i Sverige och risken för nya bränder i skog och mark är stor på grund av torkan. Människor har evakuerats och räddningstjänsten och våra krisstödjare och förstahjälpare arbetar outtröttligt med att hjälpa. Ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Läs mer