Translate
Sök

Lärarrummet

Här kan du som lärare hitta material, filmer, lektionsupplägg och annat som inspirerar i ditt vardagliga arbete.

Allt vi lägger upp här får du använda hur du vill. Vi vill gärna bidra med information och erfarenheter från vår långa historia. Vårt uppdrag är bland annat att sprida humanitära värderingar och som en del av detta arbete har vi samlat material som kan vara intressant att användas i utbildningssammanhang.

Humanitetsspelet är ett interaktivt spel som utgår från elevers egen kreativitet och engagemang för mänskliga rättigheter. Här laddar du ner material för att själv hålla i spelet. http://rkuf.se/i-skolan/

Du kan också läsa om våra olika satsningar för elever under Elevrummet, för mer information om vad du kan uppmuntra dina elever till.

Behöver du komma i kontakt med oss?

Välkommen att höra av dig till via mail.