Translate
Sök
sjukvård i skottlinjen
12 maj 2016

Stärk skyddet för sjukvård i krig!

Idag samlades över 30-tal riksdagsmän till ett seminarium om krigets lagar och vad som konkret kan göras för att stärka skyddet mot sjukvården i dagens väpnade konflikter.

Seminariet var ett samarrangemang med Röda Korset, Läkare utan gränser och Svenska Afghanistankommittén vars patienter, sjukvårdspersonal, kliniker och sjukhus numera blivit måltavla för systematiska angrepp. Länder som drabbats är i synnerhet Syrien, Afghanistan, Jemen och Sydsudan.

– I dagens krig dör man inte främst på grund av bomber eller strider, man dör för att man inte har tillgång till dialysutrustning, diabetsmedicin och antibiotika. Det är smärtsamt att konstatera att när sjukvården behövs som bäst är tillgången som lägst, sade Anna Carlstedt, ordförande i Svenska Röda Korset.

Redan 2008 inledde Röda Korset ett projekt för att kartlägga våldet som drabbar sjukvården i väpnade konflikter. I den första rapporten som kom 2011 avslöjades tydliga våldsmönster med stora humanitära konsekvenser: direkta attacker, hindrande av vård och diskriminering trots att krigets offer opartiskt har rätt till vård.

För att förbättra efterlevnaden av krigets lagar har en checklista för svenska riksdagsmän tagits fram. Den utgör underlag för en ytterst nödvändig diskussion om bättre skydd för sjukvården, något som också understryks av en nyligen antagen resolution i FN:s Säkerhetsråd.

– En grupp som ännu inte varit så engagerad men som spelar en viktig roll i alla världens länder är parlamentariker. Därför är vi så oerhört glada att det här seminariet nu sker, sade Anna Carlstedt.

Läs checklistan för riksdagsledmöter.