Translate
Sök
sjukvård i skottlinjen
03 maj 2016

Sjukvård i fara

Sofia Arkelsten (M) och Pyry Niemi (S) bjuder in till seminarium med Läkare Utan Gränser, Svenska Afghanistankommittén och Svenska Röda Korset.

Sjukvård attackeras och blir måltavlor i konflikter, trots att krigets lagar ska skydda dem. Det som pågår just nu i Jemen, Syrien, Afghanistan och andra platser är inte bara en fråga om liv och död för tusentals människor. Det handlar också om i fall humanitära insatser ens är möjliga i konflikter.

Röda Korset, Läkare Utan Gränser och Svenska Afghanistankommittén har alla förlorat patienter och personal i attacker som har haft stora konsekvenser för människors möjlighet att söka vård. Direkta angrepp mot sjukvården i väpnade konflikter är krigsförbrytelser. Stater och väpnade aktörer måste göra sitt yttersta för att skydda sjukvården och se till att ansvariga ställs till svars.

Inför det humanitära världstoppmötet i Istanbul 23 - 24, maj bjuder vi in till detta seminarium om vad som konkret behövs göras för att upprätthålla krigets lagar och andra folkrättsliga regler som skyddar sjukvården så att humanitära aktörer kan fortsätta verka i världens konfliktzoner. Hur bör regeringen agera och vilken roll har riksdagen och enskilda riksdagsledamöter?

Program:

13.30 Välkomna, Sofia Arkelsten (M) & Pyry Niemi (S).
13.30 Hur många sjukhus kommer bombas i år? Mari Mörth, generalsekreterare Läkare Utan Gränser Sverige, ger exempel på attacker på organisationens sjukhus i Jemen, Syrien och Afghanistan.
13.40 Incidenten i Wardak, Bengt Kristiansson, vice ordförande SAK, berättar om den räd en afghansk säkerhetsstyrka med internationellt understöd utförde mot kliniken i Wardak-provinsen.
13.45 Global utveckling, Anna Carlstedt, ordförande Svenska Röda Korset, ger en övergripande bild av våldet som riktas mot sjukvård i väpnade konflikter utifrån det rödakorsledda globala initiativet Health Care in Danger vars syfte är öka säkerheten för sjukvård i skottlinjen.
13.55 Vad gör regeringen? Representant från regeringen redogör för hur Sverige arbetar med att upprätthålla krigets lagar och säkerställa att de konventioner som undertecknats följs.
14.10 Paneldiskussion med Sofia Arkelsten (M), Pyry Niemi (S), Hans Linde (V) och Sofia Damm (KD). Vad kan du som riksdagsledamot göra? – En checklista för riksdagsledamöter. Röda Korset presenterar en checklista med konkreta förslag på hur frågan kan drivas vidare.
14.30 Avslutning

När: 12 maj, 2016. 13.30 – 14.30. Fika från 13.15.
Plats: Meddelas senare.
Anmälan: [email protected]
Moderator: Erik Halkjaer