Translate
Sök
Krigets Lagar
01 jun 2016

Nordiska experter diskuterar internationell humanitär rätt

Vi ser i dag hur respekten för grundläggande principer inom den internationella humanitära rätten utmanas. Det handlar inte minst om skyddet för de mest utsatta under väpnad konflikt. Runt om i världen utsätts sjukhus, patienter och vårdpersonal för medvetet och riktat våld. Det sker i direkt strid med den första Genèvekonventionen.

Onsdagen den 8 juni kommer ledande nordiska experter att diskutera detta tillsammans med representanter för bland annat ICRC vid ett seminarium som hålls i Mariahuset. Seminariet hålls med anledning av att ICRC leder ett arbete med revision av kommentarerna till Genèvekonventionerna och nu presenteras de nya skrivningarna som ska vara vägledande för framtiden.

-  Syftet är att diskutera en av dagens mest akuta humanitära utmaningarna, nämligen sjukvårdens utsatthet i krig och konflikt, säger Cecilia Tengroth, folkrättsrådgivare på Svenska Röda Korset. Vad händer om vårdpersonal inte längre kan arbeta i konflikter, ja det skulle utmana kärnan i det 150-åriga arbete som vi gjort och gå långt bortom det akuta som sker i exempelvis Syrien.

I seminariet diskuterar två mycket kvalificerade paneler under ledning av Professor emeritus Ove Bring. Speciellt inbjuden är Dr. Jean-Marie Henckaerts som leder revisionsarbetet för ICRC:s räkning.

Anmälan senast 3 juni till [email protected]

Läs inbjudan i sin helhet.