Translate
Sök

Röda Korset tycker

Vi påverkar! Röda Korset är en tydlig humanitär röst i samhällsdebatten när samhällsförändringar riskerar att urholka humanitära principer och rättigheter. Att arbeta för medmänsklighet är något vi gör dagligen. Det är en del av våra grundläggande värderingar som humanitär organisation. Rödakors- och rödahalvmånerörelsens grundprinciper styr vårt arbete.

Hur påverkar vi? Vi strävar efter att beslutsfattare och opinionsbildare alltid ska agera med fokus på människor i utsatta situationer och med full respekt för de humanitära principerna. Rödakorsrörelsens unika närvaro i 191 länder gör att vi besitter stor kunskap om situationen i pågående kriser och konflikter. Vi riktar oss till beslutsfattare på alla nivåer, politiska partier och myndigheter och samarbetar med andra organisationer och aktörer.

Här kan du ta del av vad vi tycker i aktuella frågor. Vill du fördjupa dig i en fråga rekommenderar vi våra remissvar, rapporter eller debattartiklar.