Translate
Sök
Nu lanserar Svenska Röda Korset en antologi om frivilligorganisationernas roll och utveckling i kriser. Nu lanserar Svenska Röda Korset en antologi om frivilligorganisationernas roll och utveckling i kriser.
frivillighet, krisberedskap, totalförsvar, antologi, rapport
15 maj 2019

Frivillighet behövs inom svensk krisberedskap

I anslutning till Krisberedskapsveckan 2019 lanserar Svenska Röda Korset en antologi - rapport - om hur frivilligorganisationers roll vid allvarliga händelser och samhällskriser ser ut – och hur denna roll kan utvecklas.

Frivilliga utgör en viktig resurs i samhället vid allvarliga händelser. Inte minst visades kraften i det frivilliga engagemanget i samband med skogsbränderna under sommaren 2018. Människors vilja att engagera sig vid kriser är och förblir stark, däremot är formen för engagemang under förändring. Många vill kunna bidra som frivilliga direkt i anslutning till händelser och antalet spontanfrivilliga ökar. Förändringar i klimat, demografi, teknologi och nya former av utsatthet och behov är några faktorer som påverkar utvecklingen av frivilligengagemanget.

Antologin, med titeln “Tillsammans i krisen – framtidens frivillighet inom krisberedskap och totalförsvar”, innehåller flera spännande spaningar kring vilken roll frivilliga kan, och bör, spela när det oväntade och oönskade sker. I antologin medverkar, utöver generalsekreterare Martin Ärnlöv och krisberedskapschef Ylva Jonsson Strömberg vid Svenska Röda Korset, även Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, Misse Wester, forskare vid Lunds universitet, och flera andra företrädare för frivilligorganisationer, myndigheter, universitet och näringsliv.

Läs antologin i sin helhet här.

Taggar

Migration Beredskap På flykt Katastrofhjälp Second Hand Kris Volontär Press och opinion