Translate
Sök

Rapporter

Här publiceras bland annat rapporter, skrifter, offentliga brev och bilagor.
28 november 2018

Rapporten barn i förvar visar att minst 57 barn togs i förvar 2017

Röda Korsets rapport Barn i förvar har tagits fram i syfte att öka rättssäkerhet när barn frihetsberövas i och med ett förvarsbeslut. I rapporten visar Röda Korsets genomgång av Polismyndighetens förv...
31 oktober 2018

Så kan fler nås av katastrofhjälp trots mer begränsade resurser

Internationella rödakorsfederationens rapport World Disasters Report 2018 visar att miljontals människor som behöver humanitärt stöd inte får nödvändig hjälp.
03 oktober 2018

Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen

Rätten att återförenas med sin familj begränsades kraftigt 2016. Många har väntat i snart tre år på att få återse sina anhöriga. Nu ser vi konsekvenserna av lagen. Vår nya rapport visar på omfattande ...
18 september 2018

Nedslag i verkligheten – tillgång till vård för papperslösa

Denna rapport beskriver hindren för papperslösa personer att få tillgång till den vård de bör erbjudas. Dessa hinder leder till allvarliga humanitära konsekvenser för enskilda personer och för hela fa...
16 maj 2018

Medmänsklighet i Sverige

Sex av tio svenskar anser att medmänskligheten i Sverige minskar och var fjärde väntar sig inte att få hjälp av en medmänniska om man befinner sig i nöd. Samtidigt upplevs samtalstonen som hårdare i s...
14 juni 2017

I Saw My City Die

Fem gånger fler civila dör i strider inne i städer, jämfört med strider i andra miljöer. Det visar en rapport från Internationella Rödakorskommittén (ICRC).