Translate
Sök
Varje dag måste jag ta svåra beslut: om jag ska skriva ut patienter eller låta dom ligga kvar. Många av dom lever i fattigdom och kommer inte att få den vård de behöver hemma. Men om jag behåller dom här, så kanske vi inte har nog med sjukhusbäddar för andra, säger Dr Ahmad som jobbar för Röda Korset i Gaza.
16 maj 2018

Utökat svenskt sjukvårdsstöd till Röda Halvmånen i Gaza

De senaste veckornas oroligheter vid gränsen till Gaza har lett till ett stort antal dödade och sårade och den palestinska sjukvården är hårt ansatt. Därför har Svenska Röda Korset beslutat om ett extra stöd på 2,5 miljoner kronor till Palestinska Röda halvmånen och de sjukvårdsinsatser som de gör i Gaza.

Ge en gåva som räddar liv i katastrofer >

- Vi är bestörta över antalet sårade och dödade och uppmanar alla parter i konflikten att göra allt de kan för att undvika att fler civila skadas, säger Michaela Friberg Storey, chef för Röda Korsets operativa insatser.

Sedan början av april har Röda Korset och Röda halvmånen nått omkring 6600 människor med akutsjukvård och första hjälpen, 4 000 med psykologiskt stöd och fler än 600 personer har behandlats på våra sjukhus. Palestinska Röda halvmånen har haft igång 143 akutsjukvårdsteam, 5 akutsjukvårdstält, 57 ambulanser och mobiliserat fler än 700 volontärer. Av volontärerna är 150 utbildade i psykologisk första hjälpen och finns närvarande på sju olika sjukhus. Bara i måndags, den 14 maj, nådde man 788 skadade och hundratals familjemedlemmar.

Medicinsk utrustning saknas

Hälso- och sjukvårdskapaciteten i Gaza har länge haft svårt att fungera fullt ut med bland annat svårigheter att försörja sjukhus med elektricitet samt att få in sjukvårdsmateriel. Efter de senaste veckornas våldsamheter vid Gazas gräns är Röda Korset och Röda halvmånens sjukvårdsresurser överansträngda - personalen är utarbetad och det saknas tillräckligt med medicinsk utrustning. Personalen på plats fruktar att om en ny eskalering, liknande den i måndags då över 50 personer dog och fler än 1000 skadades, sker så kommer de ha svårt att ta hand om alla som behöver vård.  

Svenska Röda Korset stödjer sedan många år Palestinska Röda halvmånen via ett direkt samarbete som bland annat går till att stärka organisationen och lokalsamhällenas beredskap för större kriser. Det nya stödet består till största delen av medel från Sida och kommer från myndighetens Rapid Respons Mechanism, som används för att snabbt kunna tillgängliga göra medel för akuta situationer. Stödet kommer att gå till akutsjukvårdsinsatser som till exempel kostnaderna för de fem sjukvårdstälten, sjukvårdsmaterial och läkemedel.

Sjukvårdspersonal har skadats

Enligt Palestinska Röda halvmånen har tiotals av deras medarbetare skadats i tjänst sedan den 30 mars, varav sex allvarligt. 19 av organisationens ambulanser har delvis förstörts.

- Skyddet av sjukvårdspersonal i väpnade konflikter är en del av den internationella humanitära rätten och det är oerhört viktigt att det respekteras så att vi kan utföra vårt arbete som neutral part och hjälpa alla sårade, säger Michaela Friberg Storey. Tyvärr ser vi attacker på sjukvårdspersonal i många av de kontexter där vi arbetar och det drabbar i slutändan framför allt de civila som vi ska hjälpa.