Translate
Sök

Debattartiklar

18 mars 2019

Låt inte den nya migrationspolitiken bli en politisk beställningsprodukt

I januariavtalet mellan S, MP, L och C aviseras en parlamentarisk kommitté för att se över den framtida migrationspolitiken. Det är ett välkommet initiativ inte minst för att förbättra rättssäkerhet o...
06 december 2018

Omvärlden måste stoppa svälten i Jemen

I Jemen dör människor av hunger och risken för en omfattande svältkatastrof är mycket stor, men den går att undvika. Situationen i landet är inte resultatet av en ekonomisk kollaps, eller någon naturk...
19 september 2018

Säkerställ papperslösa människors tillgång till vård

Människor som lever papperslösa i Sverige befinner sig ofta i stor utsatthet. Idag släpper vi en rapport som beskriver de hinder som vi ser att papperslösa människor stöter på i vården och de humanitä...
13 september 2018

Frivilliga insatser blir viktigare när extrema väderhändelser blir vanligare

För att frivilligorganisationer ska kunna bidra med ett lokalt förankrat stöd till samhället krävs förutsättningar från Sveriges regering och de offentliga myndigheterna, bland annat inom samverkan oc...
12 september 2018

Nu måste Sverige sluta att splittra familjer

Den nya riksdagen behöver utforma en human migrationslagstiftning
26 juni 2018

En framtida långsiktig, human och rättssäker migrationslagstiftning

På torsdag påbörjas EU:s toppmöte kring det gemensamma europeiska asylsystemet. Efter långa förhandlingar kan mötet bli avgörande och frågan om ansvarsfördelning inom unionen är central. Utgångspunkte...