Translate
Sök
Dick Clomén, längst bak bland mötets många deltagare.
FOLKRÄTT
18 maj 2017 Av: Dick Clomén, policyansvarig och Kristina Lindvall, folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset

Vilka vindar blåser just nu på den internationella folkrättshimlen?

Svenska Röda Korsets Dick Clomén, policyansvarig, har i dagarna varit i Genève för att delta i möten med ICRC, IFRC och andra nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar och diskutera bl.a. vad som är på gång på folkrättsområdet.

Svenska Röda Korset har varje år återkommande tillfällen att diskutera de internationella processer som pågår kopplat till folkrätten. ICRC (Internationella rödakorskommittén), som både deltar i och ibland också leder större processer för förändringsarbete på folkrättens område är bra på att informera oss om sitt arbete, men är även öppna för nationella föreningars expertkunskaper, eller andra inspel eller bidrag. Just nu samlas representanter från rörelsens olika delar och nästan 90 nationella föreningar från hela världen finns på plats i Genève. Med är även deltagare från Iraq, Libyen, Sudan och många andra länder där den humanitära rätten används varje dag. Dick Clomén från Svenska Röda Korset är där.

Vad är det för folkrättsfrågor som är aktuella just nu internationellt Dick?

I år är det 40 år sedan tilläggsprotokollen till Genèvekonventionerna antogs. Det uppmärksammas såklart vid mötet. Två större initiativ gällande förbättrad efterlevnad av den humanitära rätten och regelverket kring skyddet för frihetsberövade under krig har varit viktiga under ett antal år nu, och vi hoppas kunna bidra till att komma vidare och närma oss enighet bland staterna för hur dessa processer ska tas vidare. Utöver det är frågor kopplade till t.ex. kärnvapen, migration, terrorism, hur vi kan samarbeta kring att sprida kunskap om den humanitära rätten m.m. uppe för diskussion.

En av de mest intensiva diskussionerna har handlat om hur andra organisationer som t.ex. Läkare utan gränser eller FN eventuellt skulle kunna använda skyddsemblemen för att skydda sjukhus som de driver eller stödjer i krig. Frågan kom upp efter bombningen av Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz hösten 2015.

Hur har Svenska Röda Korset deltagit i arbetet?

På många olika sätt. Svenska Röda Korset har bl.a. deltagit aktivt i den arbetsgrupp som tar fram underlag för frågorna kopplade till staters arbete mot terrorism. Röda Korsets hållning i dessa frågor har varit att vi velat säkerställa att arbetet inte hindrar Röda Korsets eller andra humanitära aktörers humanitära arbete i kris och konflikt. Vi måste kunna hjälpa människor och utbilda i den humanitära rätten även i områden där terroristorganisationer rör sig. Vi har även lagt vikt vid att regelverken inte ska urholka incitamenten för att följa den humanitära rätten.

Vi har också t.ex. deltagit aktivt i det arbete som pågår kopplat till olika frågor med anknytning till människor på flykt, särskilt i den europeiska kontexten. Eftersom vi har en bred verksamhet inom migrationsområdet har våra synpunkter mottagits väl t.ex. när det gäller att fokus bör ligga på skyddsfrågor samt angående behov av ytterligare vägledning.

Om du vill veta mer eller är nyfiken på senaste information om folkrättsfrågor kommer vi fortsätta berätta om intressanta processer och frågor på den här bloggen. Om du inte kan vänta, finns alltid färsk information på ICRC:s hemsida om krigets lagar.