Translate
Sök
Folkrätt
05 apr 2018 Av: Åsa Älander, frivillig emblemhandläggare, Svenska Röda Korset

Värna skyddsemblemet är viktigt i alla situationer

Jag har ett långt frivilligengagemang i Svenska Röda Korset bakom mig och ett av de viktigaste uppdragen jag har just nu är att hjälpa till att värna skyddsemblemen. Varför är det då viktigt för mig att göra just det? Jo, för det första är det ett uppdrag som ligger i Röda Korsets mandat - det vill säga i grunden av vår organisation och sen är det ju också så att om jag tyst ser på när emblemet används på ett felaktigt sätt bidrar jag med min tystnad till urholkningen av skyddet emblemet ska ge. Det kanske inte känns viktigt i ett land som Sverige som inte har haft en konflikt på över 200 år, men för mig är det en av grundstenarna till att Röda Korset kan verka över hela världen.

En dag i uppdraget som emblemhandläggare kan verkligen vara varierande och det är just det som är så spännande. Samma dag kan man få hantera en annons för uthyrningssjuksköterskor, en profilbild på Facebook, felaktigt skyltade förbandslådor och en förfrågan om att använda det röda korset i marknadsföringssyfte. Oavsett ärende så startar det med ett mail till emblemhandläggarnas gemensamma mail emblem@redcross.se och första steget är alltid att identifiera om ärendet är nytt eller redan befintligt. Sedan kontaktar man det företag eller producent som står bakom det felaktiga ärendet med information kring varför man har gjort fel. Oftast blir det en bra dialog och ett resultat som både jag som handläggare och den som står bakom  den felaktiga användningen kan acceptera. Ibland går hela processen på några timmar, i bland tar det veckor eller månader. Men huvudsaken är att det blir ett bra slutresultat.

Ibland är det svårt och tufft, men vi är en grupp som hjälps åt och kan alltid bolla saker med varandra. Det är också väldigt givande när man når resultat i lite mer komplicerade ärenden. Jag ångrar inte att jag en gång tackade ja till detta frivilliguppdrag då det verkligen känns bra när man till exempel ser en annons eller en upprepad felanvändning som ändrats.

Uppdraget handlar mycket om information, för trots att skyddsemblemet är lagskyddat så är det inte självklart att alla har klart för sig att så är fallet. Det enda sättet att komma åt detta är med information och det försöker jag alltid väva in även i andra sammanhang när jag på något sätt informerar om Röda Korset. Detta gör jag både internt i organisationen genom ideologiutbildningar och olika informationstillfällen om folkrätt och externt som till exempel, de senaste veckorna när jag har besökt Rotary på två orter för att informera om Röda Korsets arbete.

I tidigare blogginlägg kan du läsa mer om emblemens skydd och lagstiftningen.