Translate
Sök
Henry Dunant, Röda Korstes grundare.
FOLKRÄTT
27 apr 2017 Av: Kristina Lindvall, folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset

Varför jobbar vi med folkrätt?

Röda Korset har ett särskilt uppdrag att sprida kunskap om, säkerställa respekt för och vara med och utveckla den internationella humanitära rätten – krigets lagar.

När man tänker på Svenska Röda Korset tänker man kanske främst på våra kupor, våra sociala verksamheter, vårt arbete med familjeåterförening och stöd till människor som tvingats fly från katastrofer och krig. En annan del av vårt arbete handlar om folkrätt och de regler som finns för att humanisera krigföringen, den humanitära rätten, även kallat krigets lagar

Rödakors- och rödahalvmånerörelsen och den humanitära rätten har alltid stått varandra nära och utvecklas än idag tillsammans. Det började den dag i juni 1859 då bankiren Henry Dunant stövlade in på ett slagfält i Solferino. Han fick se krigets brutalitet och det mänskliga lidandet och beslöt sig för att agera. När han kom hem till Schweiz igen förverkligade han två idéer:

•att skapa en organisation som bistår de sårade och sjuka i krig, och

•att ta fram internationella regler som minskar lidandet på slagfältet.

Dessa två initiativ är idag det vi känner till som Genèvekonventionerna (en del av den humanitära rätten) och den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen. I Genèvekonventionerna och i rödakorsets- och rödahalvmånerörelsens stadga står det därför också att nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar ska sprida kunskap om, säkerställa respekt för och vara med att utveckla den internationella humanitära rätten.

Svenska Röda Korset utbildar i krigets lagar, vi har frivilliggrupper som är kopplade till det arbetet, och vi deltar i ett antal olika nationella och internationella processer som rör efterlevnad och utveckling av den humanitära rätten. I Sverige deltar vi bl.a. i två folkrättsorgan: Folkrätts- och nedrustningsdelegationen och Totalförsvarets folkrättsråd. När Sverige skriver nya lagar som har koppling till den humanitära rätten är Svenska Röda Korset med i processen. Vi uppmärksammar och påtalar också missbruk av det röda korset och bidrar till att emblemens skyddsvärde blir känt och bevaras.

Men det är också viktigt att komma ihåg att den humanitära rätten också lägger grunden för många av de verksamheter Svenska Röda Korset bedriver. I Genèvekonventionerna med tilläggsprotokoll finns bestämmelser som ger oss rätten att arbeta med t.ex. efterforskning, vård av och humanitärt bistånd till människor som drabbats av konflikter.

På denna blogg kommer vi ta upp exempel på aktuella folkrättsfrågor, och ge exempel på det folkrättsarbete som Svenska Röda Korset och ICRC (Internationella rödakorskommittén) bedriver. Har du någon särskild fråga du vill att vi tar upp så går det bra att maila mig (kristina.lindvall@redcross.se).

Varmt välkommen tillbaka!

PS. Läs mer om bakgrunden till vårt folkrättsarbete här.