Translate
Sök
Foto: Jon Björnvigsson /ICRC Utbildning i internationell humanitär lag till soldater för att bidra till att väpnade styrkor respekterar den humanitära rätten. En grunddel av ICRC's arbete över hela världen är att tala till bärare av vapen under tider av våld, konflikt och kriger. Plikten att skydda civilister från skada och de som såras, har fångats eller har lagt ned sitt vapen, är nyckelbeståndsdelar av humanitär lag. Foto: Jon Björnvigsson /ICRC
Folkrätt
27 mar 2018 Av: Helena Sunnegårdh, Folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset

Månadens internationella spaningar

Att vara folkrättsrådgivare för en rödakors- eller rödahalvmåneförening innebär ibland att man ska delta i internationella möten och utbyta erfarenheter med folkrättsrådgivare från andra nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar. Därför handlar månadens spaningar inte om de vanliga folkrättsliga spaningarna utan om några som härstammar från ett internationellt möte.

I mitten av mars inträffade ett internationellt möte där jag träffade folkrättsrådgivare från andra nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar i Europa, samt ICRC och IFRC. Mötet organiserades av nätverket European Legal Support Group (ELSG) i Sofia, Bulgarien. Under den här typen av möten träffas folkrättsrådgivare från hela Europa för att diskutera aktuella frågor inom folkrätten, då speciellt den humanitära rätten och hur rödakors-och rödahalvmånerörelsens komponenter arbetar med dessa frågor.

Vilka folkrättsliga frågor var aktuella på årets ELSG möte?

Många teman inom folkrätten har varit föremål för diskussioner och uppföljning sedan en längre tid och har redan diskuterats här på vår blogg. Rödakors- och rödahalvmånekonferensen fortsätter att arbeta för en förbättrad efterlevnad av den humanitära rätten och för att stärka regelverket kring skyddet för frihetsberövade under icke-internationella väpnade konflikter, samt att arbeta för att stärka skyddet för sjukvård och sjukvårdspersonal i väpnade konflikter .

Vapenfrågor, som ni kunde läsa om i ett blogginlägg för några veckor sedan, är även de ständigt aktuella: bland annat så arbetar rörelsen med att främja den konvention som förbjuder kärnvapen som antogs förra året, samt tillämpningen av vapenhandelsfördraget. Vi dokumenterar även konsekvenser av användningen av explosiva vapen i tätbefolkade områden, som ofta har långtgående konsekvenser för civilbefolkningen när basala samhällstjänster förstörs.

Utöver det är frågor kopplade till t.ex. migration, terrorism, hur vi kan samarbeta kring att sprida kunskap om den humanitära rätten m.m. ständigt uppe för diskussion. Förberedelserna till Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen som kommer att hållas 2019 är också i full gång.

Att delta i dessa möten är väldigt givande då det är en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra folkrättsrådgivare samt inspireras av hur andra nationella föreningar jobbar med vissa frågor. Genom att mötas och utbyta erfarenheter inser man också att de aktuella frågorna som vi följer på Svenska Röda Korset inom folkrätten ofta är globala, och man förstår därmed vikten av att vi jobbar tillsammans som en rörelse.