Translate
Sök
Mats Carlsson/Försvarsmakten Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Folkrätt
03 maj 2018 Av: Therese Garmstedt, Folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset

Månadens folkrättsliga spaningar

April månad är nu förbi och därför publiceras som vanligt månadens folkrättsliga spaningar. Spaningarna denna månad består främst av generella läs- och videotips som relaterar till humanitet och den humanitära rätten och som publicerats under april månad.

Som framgick i förra veckans blogginlägg (som ni hittar här) har en av de största internationella militära övningarna genomförts under april månad, Viking 2018. Övningen genomfördes på fyra platser i Sverige, men också Brasilien, Bulgarien, Finland, Irland och Serbien deltog med varsin övningsplats. Själva syftet med övningen är att man ska förbereda relevanta aktörer på de utmaningar som kriser och fredsinsatser kan innehålla för ett samhälle. Varje gång övningen Viking genomförts har man haft olika fokusområden. Årets fokusområden var: ledarskap i internationella insatser, skydd av civila och kvinnors deltagande i arbetet för fred och säkerhet.

Kemiska vapen har vid ett flertal tillfällen använts i väpnade konflikter eller mot civilbefolkningen. Användandet av kemiska vapen är olagligt enligt den humanitära rätten och har fruktansvärda humanitära konsekvenser. För att upplysa om farorna med användningen av kemiska vapen publicerade ICRC i april artikeln: ”An effective killer: Five things you need to know about chemical weapons”. In och läs!

Ett av Svenska Röda Korsets huvuduppdrag från regeringen vad gäller den humanitära rätten är att sprida baskunskap om den humanitära rätten. Vad är den humanitära rätten? Vem är skyddad under den humanitära rätten? Får man använda vilka vapen som helst under krig? Om man vill ha svar på dessa frågor, kolla in ICRC e-kurs som berättar om de grundläggande principerna inom den humanitära rätten. E-kursen består av åtta olika moment med varsitt tema, vilket gör att man kan välja att endast lyssna på de man själv tycker är intressanta.

  • Tips! Svenska Röda Korset lanserade i april sin kampanj ’det ligger i våra händer’. Kampanjen vill visa på vikten av medmänsklighet i ett samhälle samt att slå vakt om de humanitära värderingarna. Om ni vill veta mer om kampanjen finns det här en film, men det finns även 10 enkla tips på vad man kan göra för att bidra till ett medmänskligare samhälle.

Taggar

Folkrätt