Translate
Sök
Svenska Röda Korset var på plats på MRdagarna. Foto: Therese Garmstedt Svenska Röda Korset var på plats på MRdagarna för att upplysa om skyddet för sjukvård i väpnad konflikt. Foto: Therese Garmstedt
Folkrätt
29 nov 2018 Av: Therese Garmstedt, Folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset

Månadens folkrättsliga spaningar

Folkrätten är ständigt aktuell och under november har flera event och händelser med folkrättsligt tema skett runt om i världen. I Sverige hölls MR-dagarna på Stockholmsmässan under tre dagar där MR-aktörer från hela Sverige deltog. Internationella rödakorskommittén (ICRC) har släppt en ny international review om försvunna personer och FNs dag för att förhindra exploatering av den naturliga miljön under väpnad konflikt har ägt rum. Läs vidare för att få vet vad mer som skett.

Här i Sverige har det på den folkrättsliga sidan inte hänt fasligt mycket vilket kan ha att göra med att Sverige ännu inte har en tillsatt regering. Men det som har ägt rum är ändå stort. MR-dagarna – Mänskliga rättighetsdagarna – händer varje år, vartannat år i Stockholm och vartannat år på en annan plats i Sverige. Under tre dagar genomförs ett hundratal seminarium och de flesta aktörer i Sverige som jobbar med folkrätt eller mänskliga rättigheter är på plats, antingen som besökare, paneldeltagare, arrangörer eller som utställare. Svenska Röda Korset var där med sin sönderskjutna ambulans för att belysa problematiken med attacker mot sjukvård i väpnad konflikt. Två miniseminarium genomfördes också av Svenska Röda Korset, ett om sjukvård i skottlinjen och ett om vilka lagar som gäller i väpnad konflikt.

Internationellt har det varit två vapenrelaterade händelser – en översiktskonferens om kemiska vapen och ett möte om konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor).

Översynskonferensen av kemvapenkonventionen genomförs av de 193 stater som har skrivit på konventionen och den syftar till att överse implementeringen av densamma. Mötet är vart femte år och är en möjlighet för statsparterna att se över och välja vilken strategiskt riktning man ska arbeta vidare på i relation till konventionen. 98 % av världens befolkning lever under skydd av kemvapenkonventionen.

Mötet om konventionen som handlar om antipersonella minor (truppminor) inträffar varje år i slutet av året där de 164 statsparterna kan delta. Mötet ger statsparterna möjlighet att prata om vad de uppnått under året vad gäller konventionens krav och vilka utmaningar de har mött i att implementera av de krav som ställts upp.

ICRC har släppt ett nytt nummer av International Review of the Red Cross (IRRC) och denna upplaga handlar om försvunna personer. Varje dag försvinner människor som en konsekvens av väpnad konflikt, våld och flykt. Långt efter att konflikten tagit slut eller katastrofen är över är de efterlevandes sår och undran över vart deras anhörig tagit vägen ett öppet sår. Det här numret av IRRC undersöker behov som försvunna personer och deras anhöriga har, vilka mekanismer som finns för att ta reda på försvunna personers öde och vilka metoder som finns för att identifiera döda.

  • 7 november var det FNs internationella dag för att förhindra exploatering av den naturliga miljön under väpnad konflikt. Den syftar till att upplysa om de effekter väpnade konflikter kan ha på miljön då vattenkällor ibland blir förorenade, jordbruk förstört och djur dödas för att få en militär fördel.
  • 25 november var det FNs internationella dag för att eliminera våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor fortsätter att vara ett hinder för att uppnå jämställdhet, utveckling och fred, just nu är statistiken att en av tre flickor och kvinnor upplever fysisk eller sexuellt våld under deras livstid.
  • För 150 år sedan skrevs St. Petersburg Deklarationen under. Det är i den som tre av de grundläggande principerna i krigets lagar finns nedskrivna: distinktionsprincipen, proportionalitetsprincipen och förbudet mot onödigt lidande. Läs mer om den här