Translate
Sök
Det är förbjudet att skjuta på ambulanser.
FOLKRÄTT
08 maj 2017 Av: Kristina Lindvall, folkrättsrådgivare Svenska Röda Korset

Krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten!

Välkommen på seminarium där du får lära dig mer om arbetet mot dessa grova brott. 24 maj 2017, kl-9-10, vid Svenska Röda Korsets huvudkontor i Stockholm.

Röda Korset har ett särskilt uppdrag att bidra i arbetet för att stärka respekten för den humanitära rätten, krigets lagar. Ett led i detta är att på olika sätt motverka straffrihet för grova brott mot krigets lagar.

Vi kan alla komma i kontakt med personer som varit utsatta för krigsförbrytelser. Det är därför viktigt att ha grundläggande kunskap om de svenska straffbestämmelserna, och veta vart du ska hänvisa personer som vill anmäla ett sådant brott, eller som behöver stöd.

Därför anordnar Svenska Röda Korset nu ett öppet seminarium för att sprida kunskap om Sveriges och Röda Korsets arbete på området.

Ta chansen att under en informativ timme få träffa och lyssna till representanter från Internationella Åklagarkammaren i Stockholm och Polisens grupp för utredning av krigsbrott (fd Krigsbrottskommissionen) om Sveriges arbete för att lagföra krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten. Hur arbetar polis och åklagare och har de någon framgång i sitt arbete? Vad gör Svenska Röda Korset?

Seminariet är kostnadsfritt. Inbjudan och hur du anmäler dig, hittar du här. Sprid gärna inbjudan!

Varmt välkommen!