Translate
Sök
Syriska Röda Halvmånen, SARC, levererar mat till barn i östra delarna av Aleppo 2015. Foto: Abdul Kader Fayad /SARC/ Röda Korset Syriska Röda Halvmånen, SARC, levererar mat till barn i östra delarna av Aleppo 2015. Foto: Abdul Kader Fayad /SARC/ Röda Korset
Folkrätt
16 aug 2018 Av: Therese Garmstedt, Folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset

Humanitär personal under attack

Våld mot skyddade grupper i väpnade konflikter rapporteras det om var och varannan dag i dagens media. En skyddad grupp som har drabbats av väpnade attacker men som inte har tagits upp i stor utsträckning i media är attacker mot humanitär personal. Enligt en ny rapport ökar våldet mot humanitär personal. Det här hämmar humanitära organisationers möjlighet att hjälpa de som behöver hjälpen mest.

De flesta humanitära organisationer, som rödakors- och rödahalvmånerörelsen, läkare utan gränser och rädda barnen, har personal på plats i flera av världens oroshärdar. De finns på plats för att bidra med allt från sjukvård, vatten och mat till att barn får gå i skolan och vattenreningsprogram. Humanitär personal är ofta personer som bor på platsen sedan tidigare men det finns även internationell humanitär personal som åker till olika länder på olika uppdrag.

Det alla hjälparbetare som arbetar för humanitära organisationer har gemensamt är att de ska arbeta i enlighet med de humanitära principerna; humanitet, neutralitet, opartiskhet och självständighet. Man kan se det som att det är de humanitära principerna som skyddar hjälppersonal när de jobbar i farliga kontexter. Men det finns även ett legalt skydd för hjälparbetare - den humanitära rätten. Den humanitära rätten fastställer att humanitär personal och humanitära hjälpinsatser ska skyddas och respekteras. Det är grundläggande för att världens humanitära organisationer ska kunna utföra sina humanitära uppdrag, att hjälpa de grupper och individer runt om i världen som är i mest behov av hjälp.

Humanitarian Outcomes är en oberoende forskningsorganisation som bland annat samlar in data om olika slags attacker mot humanitär personal. De släppte nyligen en rapport  - att dödligt våld mot humanitär personal ökade 2017 jämfört med 2016. Även om det är relativt få hjälparbetare som drabbas så får attacker mot humanitär personal konsekvenser. Det kan innebära att humanitära organisationer drar tillbaka sin personal från områden där de attackeras, vilket kan drabba en befolkning som är i stort behov av hjälp. Då det även till största del är de lokalt anställda som drabbas av attacker kan det innebära att det blir färre personer som vågar arbeta för de humanitära organisationerna, vilket kan begränsa vilka områden hjälpen når och möjligheten att ge humanitär hjälp.

Attacker mot humanitär personal kan alltså få långtgående konsekvenser som drabbar den del av befolkningen i landet som den humanitära personalen är där för att hjälpa. Att attackera humanitär personal är ett brott som borde uppmärksammas och motverkas.

Taggar

Folkrätt