Translate
Sök
Några av de olika aktörer som medverkar i övningen: militär, polis, kriminalvården och Röda Korset Några av de olika aktörer som medverkar i övningen: militär, polis, kriminalvården och Röda Korset
Folkrätt
26 apr 2018 Av: Kerstin Lundahl Söderman, Enhet Krishantering och beredskap, Svenska Röda Korset

Hälsningar från Bogaland

Ute strålar den första vårsolen försiktigt, värmer frusna själar och lockar fram koltrastens vackra sång. Inne pågår samtidigt vårt fjärde tolvtimmarspass, i ett fönsterlöst utrymme på Enköpings garnison. Efter ett antal konferenser och workshops under det senaste året och tre dagars intensiva förberedelser inför övningsstarten idag, är spelet alltså igång.

Jag talar om Viking 18. En övning som engagerar ca 2 500 medverkande militärer och civila aktörer från fler än 50 nationer på nio platser, i sex länder, i tre tidzoner. Scenariot utspelar sig i det fiktiva konfliktdrabbade landet Bogaland, som av oss svenskar lätt känns igen som Mälardalen. Huvudstaden i Bogaland är Västerås, och det är där – i provinsen West Kasuria - som Internationella rödakorskommittén, ICRC, och Bogaland Red Cross Society har sina respektive huvudkontor. Den fiktiva bemanningen är tämligen generös, den faktiska består av tre personer – Thomas, Anders och jag.

Ett av övningens ledord, och anledningen till att också civila aktörer bjudits in, är ”comprehensive approach”. Comprehensive approach innebär att alla aktörer tillsammans förväntas bidra till att målet för insatsen uppnås. Ett viktigt skäl för vår medverkan blir därför att tydliggöra att Röda Korset aldrig kan vara del av en sådan plan. Att vår uppgift inte är att bidra till att någon eller några aktörers mål uppnås, utan enbart att förhindra och lindra mänskligt lidande – och att det är detta förhållningssätt som gör att vi kan verka i miljöer där andra inte släpps in.

Övningen genomförs till stor del vid datorn, men möten och rollspel förekommer. Genom de inspel vi planerat sprider vi kunskap om Röda Korsets roll och mandat i väpnad konflikt. Till exempel att Röda Korset har rätt få fram förnödenheter till drabbade civila, att rödakorsrörelsen arbetar med att återförena familjer som skingrats i samband med konflikten och att ICRC besöker frihetsberövade personer.

Ojämn resursfördelning, korruption och kriminalitet har plågat Bogaland sedan 1999, då den första Viking-övningen genomfördes. Interna stridigheter mellan olika väpnade grupper har lett till att hundratusentals människor befinner sig på flykt medan andra godtyckligt frihetsberövats. Hittills har de internationella insatserna dessvärre inte lyckats skapa stabilitet i landet.

Vågar vi hoppas på att läget ser ljusare ut när vi lämnar West Kasuria, och kliver ut i den friska luften igen på eftermiddagen den 25 april? Eller får vi sätta vårt hopp till att situationen klaras upp vid nästa övning, om fyra år? Det enda vi vet, och kan känna oss trygga med, är att ICRC kommer att vara kvar så länge situationen så kräver och att Bogalands Röda Kors kommer att finnas kvar så länge nationen Bogaland finns.

Taggar

Folkrätt