Translate
Sök
 Fotograf: Matilda Lööv. Foto på Daniel Kjellén. Fotograf: Matilda Lööv.
FOLKRÄTT
05 jun 2019 Av: Daniel Kjellén. Frivilligledare Humanitära värderingar-gruppen Uppsala samt Matilda Lööv, Kommunikatör Uppsala rödakorskrets

Folkrättsfredag – ett sätt att sprida information om krigets lagar

Läs mer om Uppsalagruppens initiativ att regelbundet sprida information om krigets lagar via sociala medier.

Internationell humanitärrätt är ett knepigt ämne. Dels är det svårmanövrerat för en nybörjare, eftersom det är ett omfattande område som kräver att man sätter sig in i avancerade juridiska termer och koncept. Dessutom är det inte många som vet vad humanitär rätt är, eller att den överhuvudtaget finns. För oss som är folkrättskommunikatörer inom Svenska Röda Korset blir det här en fundamental utmaning som formar all vår verksamhet – hur kan vi nå ut med information om ett svårbegripligt ämne till en allmänhet som till stor del inte vet att det ens existerar?

När man står inför den frågan kan det vara värt att tänka nytt och experimentera. Under hösten 2018 bjöd Svenska Röda Korset in till en konferens för de som arbetar med eller är frivilliga inom folkrättsverksamheterna i de nordiska rödakorsföreningarna. Konferensen var i Uppsala, och vi som är frivilliga inom Uppsalakretsen fick därför ett ypperligt tillfälle att träffa våra nordiska medfrivilliga och utbyta idéer.

Just idéer rådde det ingen brist på under den här helgen. Föreningarna berättade hur de arbetar för att uppmärksamma allmänheten om vikten av krigets lagar genom brädspel, interaktiva föreläsningar och, i vårt fall, den sönderskjutna ambulansen. Med så mycket inspiration uppstod förstås också en mängd nya idéer.

En av dessa idéer var att lägga upp korta videos på sociala medier och därigenom skapa intresse och efterfrågan för våra klassiska folkrättsföreläsningar. Resultatet blev Folkrättsfredag, en serie som just nu pågår på Uppsala rödakorskrets Facebook och Instagram. Varje avsnitt innehåller en kort beskrivning av ett koncept ur den humanitära rätten, och avslutas med en uppmaning att höra av sig till vår grupp om man vill veta mer.

Förhoppningen är att detta ska leda till att fler får upp ögonen för den okända men alltid lika spännande humanitära rätten. Oavsett så har det fått oss att tänka nytt och lärt oss experimentera, och redan där har projektet gjort nytta.

Serien pågår under våren och början av sommaren och finns att se på Uppsala rödakorskrets Instagram och Facebook.

Första avsnittet kan ni se här.