Translate
Sök
Skyddsemblemen - det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen - är alla ett sätt att meddela "skjut mig inte" på 350 språk.
Folkrätt, Emblem
01 nov 2018 Av: Kristina Borg, Tematisk rådgivare, Folkrätt och Humanitära värderingar, Svenska Röda Korset

Det röda korset: Hög igenkänningsfaktor och snygg form – men använd det inte!

Tidigare i höst landande ett brev från Svenska Röda Korset hos några av landets större reklam- design- och konsthögskolor. I brevet uppmanas skolorna att utbilda elever om hur det röda korset får, och framför allt inte får, användas.

Bristande kunskap om hur det röda korset får användas leder till att det felaktigt används i logotyper, filmer, produkter och reklammaterial. Detta ser vi nästan dagligen i reklampauser mellan TV-program, annonser i tidningar eller banners i sociala medier.

Tidigare i höst kontaktades därför några av landets större reklam- design- och konsthögskolor. Detta med målet att sprida kunskap om emblemet så att de som utbildar sig tidigt får veta att det röda korset inte kan användas hur som helst. På så sätt hoppas vi i framtiden minska den felaktiga användningen. Vi tryckte särskilt på följande punkter:

  • Ett rött kors är inte en symbol för sjukvård i allmänhet. Det är ett skyddsemblem, som ägs av staten, och som ska utmärka militär och civil sjukvård i händelse av väpnad konflikt. Skyddsemblemet får, med få undantag, inte användas i andra sammanhang än under väpnad konflikt. I Sverige får vissa akutsjukhus samt militärt sjukvårdsmateriel, i beredskapssyfte, utmärkas redan i fredstid. Svenska Röda Korset har av regeringen fått tillstånd att använda det röda korset i sin logotyp, då tillsammans med namnet på den nationella föreningen. Ingen annan användning är tillåten.
  • Skyddet finns inskrivet i både internationell lag, Genèvekonventionerna och dess tilläggsprotokoll, samt i svensk lagstiftning - Lag (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten. 
  • Enligt svensk lag får en inte heller använda någon symbol som liknar skyddsemblemet (det röda korset) så mycket att förväxling kan ske.

Eftersom det röda korset räddar människors liv i väpnad konflikt måste det alltid respekteras. Det är viktigt att det inte heller i fredstid används felaktigt så att dess skyddsvärde urholkas. Svenska Röda Korset arbetar, på uppdrag av staten, med att informera om skyddsemblemet samt kontakta de som använder skyddsemblemet felaktigt.

Mer information om symbolerna som räddar liv finns här. Det går också bra att kontakta emblem@redcross.se om du har frågor eller vill anmäla felaktig användning.  

Tidigare blogginlägg om emblemets skydd finns här.