Translate
Sök
Folkrätt
10 maj 2018 Av: Krister Hellström, Enhet Förening, Svenska Röda Korset

Den sönderskjutna ambulansen på besök i Holland

Svenska Röda Korsets utställningsexemplar av en sönderskjuten ambulans deltar vid olika events, både lokala och nationella och den bemannas av främst frivilliga folkrättsinformatörer. Under några dagar då ambulansen inte hade några uppdrag i Sverige var vi glada att kunna låna ut den till Röda Korset i Holland.

Tom Kievit, som arbetar för Röda Korset i Holland skriver (översättning Krister Hellström):

”Utrikesdepartementet i Holland och Röda Korset i Holland anordnade ett möte där man diskuterade bristen på efterlevnad av FN:s säkerhetsråds resolution 2286 .

Målet med mötet var att identifiera möjligheter och aktiviteter för att öka efterlevnaden av resolutionen. Detta på grund av att sjukvård och humanitärt hjälparbete i ökad utsträckning är i skottlinjen, och sjukhus och hjälpkliniker har blivit en del av slagfälten i Syrien, Jemen, Afghanistan och på andra platser. Den omfattande våg av våld mot sjukvårdsinrättningar har inneburit att tusentals liv gått förlorade, att hälsovårdssystem förstörts och att internationell humanitär rätt som grundas i Genèvekonventionerna utmanas.

Mötet, som ägde rum i Museon, ett välkänt museum i Haag, startade med visning av dokumentären ”The New Barbarianism” som granskar den aktuella krisen och dess orsaker samt reaktionen från det internationella samfundet. Dokumentärens regissör Justin Kenny introducerade filmen.

Framför museet, i blickfånget för alla besökare och många fler Haag-bor var ambulansen placerad. Den blev mycket uppmärksammad och illustrerade det mycket betydelsefulla ämnet som diskuterades. #healthcareindanger #notatarget”

I Sverige har vi har ett antal arrangemang under våren och sommaren som den sönderskjutna ambulansen kommer att vara med på, bland annat Veterandagen den 29 maj i Stockholm. Ambulansen är ett bra sätt att uppmärksamma våld mot hälso- och sjukvården i väpnade konflikter och uppmana människor till att ta ställning mot detsamma. Fokus ligger på Röda Korsets arbete (både internationellt och lokalt), grundprinciperna i praktiken samt internationell humanitär rätt (krigets lagar), inklusive emblemens skydd.

Vill du veta mer eller boka ambulansen till ett lokalt evenemang. Välkommen att kontakta Krister Hellström, verksamhetsutvecklare folkrätt på Föreningsenheten, e-post: krister.hellstrom@redcross.se, Tel: 040-326508, 0761-186508