Translate
Sök
Fotograf är Peter Hodgson, Svenska Röda Korset
Folkrätt
24 jan 2019 Av: Kristina Borg, Tematisk rådgivare, Folkrätt och Humanitära värderingar samt Krister Hellström, Verksamhetsutvecklare Folkrätt, Svenska Röda Korset

Den sönderskjutna ambulansen – ett fordon som väckt känslor

Under ett antal år har Svenska Röda Korset arbetat med projektet Sjukvård i skottlinjen, där mer traditionella sätt att sprida kunskap kombinerats med att vi använt ett utställningsexemplar av en sönderskjuten ambulans. Detta för att informera om skyddet för sjukvård under väpnad konflikt.

-          Var kommer den ifrån?

-          Har det här hänt på riktigt?

-          Det här är ju fruktansvärt – så får det inte gå till

Reaktionerna har varit många och intresset stort. Under fem år, 2014-2018 har Svenska Röda Korset genomfört en informationssatsning kopplat till Health Care in Danger/Sjukvård i skottlinjen. Vi startade vårt arbete med att frivilliga informatörer informerade målgrupper som läkarstudenter (via lokala IFMSA-föreningar på universitet och högskolor), universitetsstudenter, folkrätts-grupper, Första hjälpen-grupper, rödakorskretsar samt allmänheten. Detta arbete kombinerades med utställningar på museum och bibliotek.

Senare kompletterade vi dessa mer traditionella sätt att sprida kunskap med att på olika events ha med vårt utställningsexemplar av en sönderskjuten ambulans.  Fokus har hela tiden varit att lyfta Röda Korsets arbete (både internationellt och lokalt), grundprinciperna i praktiken samt internationell humanitär rätt (krigets lagar), inklusive emblemens skydd. Samtidigt som vi för ett samtal kring våld mot hälso- och sjukvården i väpnade konflikter och det skydd som finns uppmanar vi också besökare att ta ställning. Besökare fotas när de håller upp en affisch med ett budskap som de senare kan sprida i sina sociala medier.

Varför har vi då gjort detta? Arbetet grundar sig i en studie som genomfördes av Internationella rödakorskommittén, ICRC. Den visar att våld och hot mot patienter, hälso-och sjukvårdspersonal samt sjukvårdsinrättningar och fordon är en av de mest allvarliga men ändå förbisedda humanitära frågor i dagens väpnade konflikter och andra nödsituationer.

Med syftet att förbättra säkerheten för hälso- och sjukvård i väpnade konflikter och andra nödsituationer har rödakors- och rödahalvmånerörelsen valt att under en tidsbestämd period driva detta som en av sina prioriterade frågor. Arbetet går under namnet Health Care in Danger (Sjukvård i skottlinjen).

Under åren har vi genomfört ett femtiotal föreläsningar, fört samtal med ungefär 12 000 besökare vid ambulansen och där haft ungefär 1 400 fototillfällen där besökare sedan haft möjlighet att publicera inlägg i sina sociala medier med #ProtectHealthCare. Artiklar i lokala tidningar har också publicerats.

Dessutom har Svenska Röda Korsets ordförande deltagit i en internationell workshop i Turkiet för att berätta om hur vi arbetar i Sverige för att sprida kunskap om frågan med fokus på skyddet för emblemet och sjukvårdsverksamheten i väpnad konflikt. 

När vi nu avslutar denna fas av arbetet kan vi se tillbaka på engagemang och intresse, både från alla frivilliga rödakorsare som engagerat sig men också från personer vi mött under projektets gång. Vi vill alla bidra till att stärka skyddet för hälso- och sjukvården under väpnad konflikt och att sjukvård kan bedrivas under säkra och trygga förhållanden!

Vill du veta mer om projektet eller engagera dig i vårt folkrättsarbete, varmt välkommen att kontakta någon av oss. Du når oss på krister.hellstrom@redcross.se eller kristina.borg@redcross.se.

 

 

Taggar

Folkrätt