Translate
Sök
Fotograf: Petter Johansson
15 maj 2019 Av: Kristina Borg, Tematisk rådgivare, Folkrätt och Humanitära värderingar, Svenska Röda Korset

Alla kan få hjälp – men kan alla bli aktiva i Röda Korset?

För att svara på frågan tar vi hjälp av rödakors- och rödahalvmånerörelsens sju gemensamma grundprinciper. Dessa ger vägledning för hur vi arbetar, hur vi förhåller oss i olika frågor samt hur vi organiserar vårt arbete.

Som organisation ställs vi dagligen inför vägval och frågor som kräver eftertanke men också förmåga att fatta väl avvägda beslut. Grundprinciperna är vårt främsta verktyg och vår kompass. Utifrån grundprinciperna sätter vi våra mål och prioriteringar. De ger vägledning för hur vi arbetar, hur vi förhåller oss i olika frågor samt hur vi organiserar arbetet.

Samtliga 191 rödakors- och rödahalvmåneföreningar runt om i världen arbetar efter sju gemensamma grundprinciper.

Innan vi återkommer till frågan i rubriken vill jag bara kort beskriva grundprinciperna. Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande (humanitet). Vi gör ingen skillnad på personer – vi diskriminerar inte när det exempelvis gäller nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, samhällsställning eller politiska åsikter (opartiskhet). Vi tar heller inte ställning i konflikter eller meningsskiljaktigheter (neutralitet). Röda Korset är självständigt och kan inte styras, vi samråder och samverkar med andra, om dessa accepterar att vi arbetar utifrån våra grundprinciper (självständighet). Att engagera sig i Röda Korset är frivilligt och att ta emot hjälp från Röda Korset är också frivilligt (frivillighet). I varje land kan endast finnas en nationell förening och verksamheten ska vara öppen för alla (enhet). Vi är en världsomfattande rörelse där vi hjälper varandra (universalitet).

Och vad är då svaret på frågan? Grundprinciperna säger att alla kan få hjälp, oavsett vem du är och vilken bakgrund du har. Viktigt att komma ihåg att fråga mottagaren om hen vill ha hjälp, då vi kan aldrig tvinga någon. Men för att vara aktiv i Röda Korset behöver du stå bakom grundprinciperna, både i ord och handling. Det betyder att som frivillig eller anställd ska du ta till dig kunskap om och arbeta i enlighet med grundprinciperna. Det är en förutsättning för att kunna verka inom rörelsen.

Grundprinciperna säkerställer att alla parter vet att vårt uppdrag enbart är humanitärt. Att Röda Korset uppfattas som den humanitära och opartiska aktör som vi är. Genom att arbeta efter grundprinciperna respekteras vi och kan verka i situationer där få eller ingen annan organisation släpps in. Rörelsens mål är att, utan åtskillnad, förhindra och lindra mänskligt lidande. Detta kan vi bara göra om vi tillåts möta människor som behöver vår hjälp.

Läs mer om grundprinciperna här. Kolla också gärna in den här korta filmsnutten om grundprinciperna som producerats av Brittiska Röda Korset.

Taggar

Folkrätt