Translate
Sök

Folkrätt

På den här bloggen lyfter vi aktuella folkrättsfrågor och berättar om vår verksamhet på folkrättsområdet. Vi som bloggar här är bl.a. Svenska Röda Korsets folkrättsrådgivare, våra rådgivare inom civil-militära relationer och rödakorskunskap, och andra vars arbete är nära kopplat till folkrätten.

Visa alla