Translate
Sök
Margareta Wahlström

Margareta Wahlström

Margaretha Wahlström är ordförande. Hon är född 1950 och bosatt i Stockholm. Invald i styrelsen maj 2017 och vald som ordförande på den extra Riksstämman 6 maj 2017. Hon är även ordförande i styrgruppen för Strategi 2023. Margareta Wahlström har 35 års erfarenhet av internationellt humanitärt arbete och har ansvarat för ett antal krävande uppdrag. Wahlström har tidigare lett och utvecklat systemet för katastrofhantering inom Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen och OCHA, FN:s samordningskontor för humanitärt bistånd.