Translate
Sök

Styrelsen

Styrelsen är Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ mellan Riksstämmorna och har det yttersta ansvaret för att stämmans beslut genomförs.

Styrelsen består av en ordförande och elva ledamöter. Styrelsen har för närvarande två vice ordförande. Mandatperioden är en riksstämmoperiod, det vill säga fyra år. Ordförandens respektive ledamöternas sammanhängande mandatperiod kan uppgå till högst två riksstämmoperioder.

Svenska Röda Korsets styrelse sammanträder minst sex gånger per år. Svenska Röda Korsets styrelse kallar ordförandena i regionråden till överläggningar minst tre gånger per år och samtliga ledamöter i regionråden till ett regionalt forum. Svenska Röda Korsets styrelse ledamöter deltar också i årliga dialogmöten med regionråden och med kretsrepresentanter.

Margareta Wahlström

Margareta Wahlström

Margaretha Wahlström är ordförande. Hon är född 1950 och bosatt i Stockholm. Invald i styrelsen maj 2017 och vald som ordförande på den extra Riksstämman 6 maj 2017. Hon är även ordförande i styrgruppen för Strategi 2023. Margareta Wahlström har 35 års erfarenhet av internationellt humanitärt arbete och har ansvarat för ett antal krävande uppdrag. Wahlström har tidigare lett och utvecklat systemet för katastrofhantering inom Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen och OCHA, FN:s samordningskontor för humanitärt bistånd.
Katarina Struwe Orleifson

Katarina Struwe Orleifson

Katarina Struwe Orleifson är född 1960 och bosatt i Levide på Gotland. Invald 2015 och vice ordförande. Katarina var regionrådsordförande för Röda Korset på Gotland i åtta år innan hon blev invald i Svenska Röda Korsets styrelse. Hon har lång erfarenhet av ledning, styrning och konflikthantering, i dag som egenföretagare men dessförinnan bland annat som myndighetschef för kriminalvården på Gotland. Katarina är ledamot i Uppföljningsutskottet och i ledamot i styrelsen för stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar.
Vera Carlbaum Wrennmark

Vera Carlbaum Wrennmark

Vera är född 1992 och bosatt i Stockholm. Invald 2018. Vera valdes till förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund i juni 2018 och tillträdde den 1 augusti 2018. Vera var heltidsstuderande på juristlinjen innan hon påbörjade sitt nuvarande uppdrag. Hon har 10 års erfarenhet som frivillig och förtroendevald inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Hon började i Kompisgruppen i Blackeberg och har därefter varit ledamot och vice ordförande i lokalföreningsstyrelsen i Stockholm Syd, nationell valberedare och de två senaste åren ledamot i förbundsstyrelsen.
Shirin Persson

Shirin Persson

Shirin Persson är född 1951 och bosatt i Falköping. Invald 2015. Shirin är kretsordförande i folkrätts- och flyktingkretsen i Skaraborg. Hon har arbetat för bland annat Sida, FN och Rädda Barnen i ett flertal länder i Asien, Mellanöstern och Afrika. Shirin är även suppleant i Folke Bernadottes minnesfond.
Angelica Rage

Angelica Rage

Angelica Rage är född 1950 och bosatt i Forshaga. Invald 2015. Angelica är kretsordförande i Forshagakretsen. Hon var tidigare kommunstyrelsens ordförande i Forshaga och har omfattande erfarenhet av styrning inom den kommunala sektorn och av samarbete mellan kommuner. Angelica har varit ordförande i styrgruppen för Framtid2020 och kommer framåt att delta i styrgruppen för Strategisk inriktning 2023. Hon är även ledamot i Finansutskottet för Svenska Röda Korsets kapitalförvaltning.
Oscar Fredriksson

Oscar Fredriksson

Oscar Fredriksson är född 1975 och bosatt i Vansbro. Invald 2011. Oscar är utbildad jurist samt fil.kand. i socialpsykologi och filosofi vid Uppsala Universitet. Han arbetar som kommundirektör i Vansbro. Oscar är även ordförande för stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar i Stockholm.
Johan Wendt

Johan Wendt

Johan Wendt är född 1978 och bosatt i Stockholm. Invald 2015. Johan är utbildad civilingenjör i väg- och vattenbyggnad (inriktning rent vatten/avlopp) vid Lunds Tekniska Högskola. Johan är före detta ordförande för Mattecentrum och Kodcentrum, två verksamheter som han själv har grundat och byggt upp. Johan har erfarenhet av att strategiskt och systematiskt utveckla och sprida en verksamhet i form av en medlemsbaserad förening för unga personer. I dag skriver Johan böcker, utbildningsmaterial, är konsult inom ideella sektorn och föreläser. Han sitter även i styrelsen för Utbildningsradion (UR).
Elisabet Perttu

Elisabet Perttu

Elisabet Perttu är född 1944 och bosatt i Pajala. Invald 2010. Elisabet har tidigare arbetat som rektor. Hon har ett långt förflutet i Röda Korset, bland annat som ordförande i Pajala Rödakorskrets 1983-2001 och ledamot i Norbottens distriktsstyrelse 1993-1999. Elisabet är ledamot i stipendiestyrelsen för stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation.
Johan Sohlberg

Johan Sohlberg

Johan Sohlberg är född 1965 och bosatt i Västerås. Invald 2015. Johan är domkyrkoklockare i Västerås domkyrka. Han har tidigare varit kretsordförande i Västerås och har en flerårig internationell erfarenhet genom uppdrag för framför allt Internationella rödakorskommittén (ICRC), Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) och UD. Han har även varit ledamot av Rädda Barnens nationella styrelse. Johan är även ledamot i Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond.
Kristina Ljungros

Kristina Ljungros

Kristina Ljungros är född 1980 och bosatt i Stockholm. Invald 2015 och vice ordförande samt sitter i styrgruppen för Strategisk inriktning 2023. Kristina arbetar deltid för nobelpristagare Kailash Satyarhi och är fristående konsult som håller utbildningar i ledarskap, politisk påverkan och styrelsearbete. Kristina har tidigare varit förbundsordförande för RFSU, arbetat för Forum Syd och haft utlandsuppdrag i Asien, Afrika och Europa. Kristina har bred styrelseerfarenhet och är även styrelseledamot i Systembolagets dotterbolag IQ-initiativet.