Translate
Sök

Styrelsen

Styrelsen är Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ mellan Riksstämmorna och har det yttersta ansvaret för att stämmans beslut genomförs.

Styrelsen består av en ordförande och elva ledamöter. Styrelsen har för närvarande två vice ordförande. Mandatperioden är en riksstämmoperiod, det vill säga fyra år. Ordförandens respektive ledamöternas sammanhängande mandatperiod kan uppgå till högst två riksstämmoperioder.

Svenska Röda Korsets styrelse sammanträder minst sex gånger per år. Svenska Röda Korsets styrelse kallar ordförandena i regionråden till överläggningar minst tre gånger per år och samtliga ledamöter i regionråden till ett regionalt forum. Svenska Röda Korsets styrelse ledamöter deltar också i årliga dialogmöten med regionråden och med kretsrepresentanter.

Margareta Wahlström

Margareta Wahlström

Margaretha Wahlström är ordförande. Hon är född 1950 och bosatt i Stockholm. Invald i styrelsen maj 2017 och vald som ordförande på den extra Riksstämman 6 maj 2017. Margareta Wahlström har 35 års erfarenhet av internationellt humanitärt arbete och har ansvarat för ett antal krävande uppdrag. Wahlström har tidigare lett och utvecklat systemet för katastrofhantering inom Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen och OCHA, FN:s samordningskontor för humanitärt bistånd.
Bo Hermansson

Bo Hermansson

Bo Hermansson är född 1943 och bosatt i Nyköping. Invald 2010 och vice ordförande. I november 2016 valdes Bo som ordförande fram till den extra Riksstämman i maj 2017. Bo arbetar som konsult inom internationell finansiering och har arbetat i fler än 30 länder. Han är ordförande i styrelsens finansutskott. Utöver detta är Bo ordförande i samverkansrådet för Nyköping.
Katarina Struwe Orleifson

Katarina Struwe Orleifson

Katarina är född 1960 och bosatt i Levide på Gotland. Invald 2015 och vice ordförande. Katarina var regionrådsordförande för Röda Korset på Gotland i åtta år innan hon blev invald i Svenska Röda Korsets styrelse. Hon har lång erfarenhet av ledning, styrning och konflikthantering, i dag som egenföretagare men dessförinnan bland annat som myndighetschef för kriminalvården på Gotland.
Tove Kopperdal

Tove Kopperdal

Tove Kopperdal är född 1988 och bosatt i Stockholm och invald i styrelsen 2017. Hon valdes till förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund i juni 2017 och tillträdde den 1 augusti 2017. Tove var verksamhetsjurist på en ideell organisation och ombud för personer med funktionsvariation innan hon påbörjade sitt nuvarande uppdrag. Hon har varit engagerad i Röda Korset sedan år 2010 som frivillig, frivilligledare, styrelseledamot och kretsordförande i Folkrättskretsen i Stockholm.
Shirin Persson

Shirin Persson

Shirin är född 1951 och bosatt i Falköping. Invald 2015. Shirin är lokal ordförande i Röda Korsets folkrätts- och flyktingkretsen i Skaraborg. Hon har arbetat för bland annat Sida, FN och Rädda Barnen i ett flertal länder i Asien, Mellanöstern och Afrika.
Angelica Rage

Angelica Rage

Angelica är född 1950 och bosatt i Forshaga Invald 2015. Angelica är pensionär och kretsordförande i Röda Korset i Forshaga. Hon var tidigare kommun-styrelsens ordförande i Forshaga och har omfattande erfarenhet av styrning inom den kommunala sektorn och av samarbete mellan kommuner.
Oscar Fredriksson

Oscar Fredriksson

Oscar är född 1975 och bosatt i Gnesta. Invald 2011. Utbildad jurist samt fil.kand. i socialpsykologi och filosofi vid Uppsala Universitet. Oscar Fredriksson arbetar som kommundirektör i Vansbro. Han är även ordförande för stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar i Stockholm samt suppleant i stiftelsen Folke Bernadottes minnesfond.
Johan Wendt

Johan Wendt

Johan Wendt är född 1978 och bosatt i Stockholm. Invald 2015. Johan är grundare för Mattecentrum, Kodcentrum, Ung Autism och Curly Bracket AB. Han har erfarenhet av att strategiskt och systematiskt utveckla och sprida en verksamhet i form av en medlemsbaserad förening för unga personer och sitter även in styrelsen för UR - utbildningsradion.
Johan Strid

Johan Strid

Johan är född 1969 och bosatt i Stockholm. Invald 2015. Johan Strid är verksam som generalsekreterare för Svenska Handikappidrottsförbundet och för Sverige Paralympiska Kommitté. Han var generalsekreterare för svenska scoutrörelsen då en omfattande omorganisation ägde rum och har också varit med och utvecklat metoden påverkanstorg som beslutsform.
Elisabet Perttu

Elisabet Perttu

Elisabet är född 1944 och bor i Pajala. Invald 2010. Elisabet har arbetat som rektor. Hon har ett långtförflutet i Röda Korset bland annat som ordförande i Pajala Rödakorskrets 1983-2001 och ledamot i Norbottens distriktsstyrelse 1993-1999. Elisabet är ordförande i Röda Korsets folkhögskolas verksamhetsstyrelse.
Johan Sohlberg

Johan Sohlberg

Johan är född 1965 och bosatt i Västerås. Invald 2015. Johan Sohlberg har varit lokal kretsordförande i Västerås och har en flerårig internationell erfarenhet genom uppdrag för framför allt Internationella rödakorskommittén (ICRC), Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) och UD. Han har även varit ledamot av Rädda Barnens nationella styrelse. Han är domkyrkoklockare i Västerås domkyrka. Han är dessutom Röda Korsets ordinarie ledamot av Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond.
Kristina Ljungros

Kristina Ljungros

Kristina är född 1980 och bor i Stockholm. Invald 2015. Kristina är verksam som förbundsordförande för Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) där hon har genomfört ett omfattade strategiarbete samt ökat organisationens politiska och mediala genomslag. Kristina sitter även i styrelsen för IPPF, världens största organisation för sexuella och reproduktiva rättigheter, med verksamhet i 160 länder. Hon har även varit handläggare vid Forum Syd och haft utlandsuppdrag i Asien, Afrika och Europa. Kristina är dessutom vice ordförande för Röda Korsets Högskola.