Translate
Sök

Riksstämman

Röda Korset är en demokratiskt styrd förening.

Riksstämman är Röda Korsets högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Där beslutar medlemmarnas valda ombud om hur Svenska Röda Korset ska arbeta de kommande fyra åren. På Riksstämman väljs också ordförande och övriga ledamöter för Svenska Röda Korsets centralstyrelse samt revisorer.

Här hittar du hela protokollet från 2015 års Riksstämma.

Valberedningen

Valberedningen ska till Riksstämman lämna förslag på personer till de poster som stämman har att välja. Valberedningen har också som uppgift att till stämman lämna förslag på arvode till Svenska Röda Korsets ordförande, och ersättningsprinciper till övriga ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse och andra förtroendevalda personer. Särskild uppdragsbeskrivning för valberedningen fastställs av Riksstämman. Generalsekreteraren tillhandahåller tjänstemannastöd efter behov. Ledamot i valberedningen erhåller ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst om hen så begär, med maximalt 3 000 kronor per dag. Valberedningen består av en representant från varje region samt en ordförande.

Ordförande är Ewa Jonsson. Ledamöter är Barbro Boström, Anneli Bengtsson, Elin Andersson, Anna Klintbom, Anders Syd, Wiveka Norvell, Erik-Johan Hjelm, Bodil Ljunghall, Birgith Wiklund-Molberg, Bengt Gunnarson.

Kontakta valberedningen

För nomineringar och allmänna frågor: [email protected]
I övriga ärenden finns även möjlighet att kontakta Ewa Jonsson, ordförande i valberedningen: [email protected]
eller Anna Mattson, sekreterare i valberedningen: [email protected].

Riksstämman 2015

Riksstämman 2015

Riksstämman är Röda Korsets högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år, den här gången 29-31 maj i Växjö. På agendan finns viktiga beslut om Röda Korsets framtida arbete och val av ny ordförande och styrelse.

Du som medlem

Du som medlem kan påverka Röda Korset och vår verksamhet genom att skriva motioner till Riksstämman. Antingen kan du som medlem skicka din motion till rödakorskretsen som du tillhör. Då tas den upp på kretsstämman och du kan på det sättet få fler att sluta upp bakom motionen. Ett annat alternativ är att som medlem skicka sin motion direkt till Svenska Röda Korsets styrelse. Du kan få mer information och råd om motionsskrivande på vårt intranät, Rednet.

Riksstämmoombuden

Riksstämmoombuden företräder medlemmarna i kommunen på riksstämman som är Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ och som hålls vart fjärde år. Riksstämmoombuden har förberett frågor som läggs fram till riksstämman och fattar gemensamt beslut. De har också till uppgift att arbeta aktivt i sin kommun för att riksstämmans beslut ska bli kända.