Translate
Sök

Ledningsgruppen

Martin Ärnlöv

Martin Ärnlöv

Generalsekreterare. Född 1964. Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Tidigare anställningar: VD Bräcke diakoni, Akzo Nobel, SKF. Styrelseuppdrag: Famna (ordf).
Anna Ernestam

Anna Ernestam

Chef Ekonomi och Stöd. Född 1962. Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet. Tidigare anställningar: Tidigare auktoriserad revisor på Deloitte & Touche, tillförordnad vd på Vectura Consulting AB samt vice vd för Eniro 118 118. Styrelseuppdrag: AB Göta Kanal-bolaget.
Cecilia Tengroth

Cecilia Tengroth

Stabschef. Född 1973. Utbildning: Jur.kand. Stockholms universitet. Tidigare anställningar: Försvarshögskolan, Försvarsdepartementet, Civil Rights Defenders. Styrelseuppdrag: Folk och Försvar, Totalförsvarets Folkrättsråd
Melker Måbeck

Melker Måbeck

Chef Internationell verksamhet. Född 1968. Utbildning: Jur.kand. från Stockholms universitet. Reservofficer. Tidigare anställningar: Delegationschef för Internationella rödakorskommittén (ICRC) i Sydsudan, biträdande chef på ICRC:s säkerhetsavdelning i Genève, internationella delegatuppdrag för ICRC i flera länder, exempelvis Sydsudan, Afghanistan, Israel och Palestina.
Sara Revell Ford

Sara Revell Ford

Chef Nationell verksamhet. Född 1972. Utbildning: Magisterexamen i internationell ekonomi. Tidigare anställningar: Generalsekreterare i Friluftsfrämjandet, Innovation Director och Area Manager Europe på The Absolut Company samt BTL Advertising & Events manager på Canon Europa. Styrelseuppdrag: Världsnaturfondens (WWF) förtroenderåd och En Frisk Generation.
Tord Pettersson

Tord Pettersson

Avdelningschef Föreningsutveckling. Född 1953. Utbildning: Socionomexamen från Mitthögskolan i Östersund. Tidigare anställningar: Olika befattningar inom socialtjänsten och olika befattningar inom Svenska Röda Korset, bland annat tillförordnad chef för avdelning Frivillighet och föreningsutveckling och regionchef för Södra Norrland.
Therése Engström

Therése Engström

Chef Kommunikation och insamling. Född 1968. Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, inriktning marknadsföring vid Linköpings tekniska högskola. Tidigare anställningar: Chef insamlingenheten Svenska Röda Korset, Insamlingschef Läkare Utan Gränser. Styrelseuppdrag: Vi kan mer-föreningen.
Asa Alexandrow

Åsa Alexandrow

Chef Human Resources. Född: 1969. Utbildning: P-linjen vid Uppsala Universitet. Tidigare anställningar: Tidigare anställningar: 10 år som egenföretagare i roller som HR-konsult, interims HR-chef och förändringsledare inom flera branscher, bl a Media, IT och läkemedelsindustrin, Nordisk HR-chef för Sony samt HR-roller inom Hewlett-Packard Sverige AB.
Ulrika Wickman

Ulrika Wickman

Chef Vård verksamhet. Född 1975. Utbildning: Kandidatexamen i social omsorg med inriktning äldre och funktionshinder. Tidigare anställningar: Olika chefsbefattningar inom Malmö Stad. Styrelseuppdrag: Chileadoption.se