Translate
Sök

Kurser för privatpersoner och ideella föreningar

Röda Korset har ett uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att erbjuda privatpersoner ett antal kostnadsfria kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning. Utöver dessa kostnadsfria kurser finns det alltid möjlighet att boka en kurs till en mindre kostnad.

På grund av ett stort tryck av kursförfrågningar har vi just nu tillfälligt stopp för nya förfrågningar från allmänheten. Välkommen att höra av dig efter 7:e januari 2019 med en din kursförfrågan.


Om ni är en grupp på 10-14 personer (förening, föräldragrupp, grannar, kompisgäng eller liknande) och har tillgång till en lokal kan ni boka en egen utbildare och kurs. För ideella föreningar kan vi endast erbjuda kostnadsfria kurser till frivilliga och medlemmar, ej till anställd personal.

Våra kurser är 3-6 timmar långa och kan genomföras såväl på kvälls- eller helgtid som på dagtid. 6-timmarskurserna kan delas upp på två tillfällen.

Observera att priserna som anges i beskrivningarna nedan endast gäller kurser för privatpersoner och föreningar.

Enskilda privatpersoner

Vi kan inte hantera anmälningar från enskilda privatpersoner, men i Stockholm och Malmö erbjuder vi öppna kurstillfällen för privatpersoner. Kurser i Stockholm hittar du i denna lista och kurserna i Malmö hittar du här.
På andra platser runt om i landet anordnar vi öppna utbildningar i samarbete med våra lokala kretsar. Dit kan du som enskild person anmäla dig. Här hittar du kontaktuppgifter till de lokala kretsarna.

Bokning

På grund av ett stort tryck av kursförfrågningar har vi just nu tillfälligt stopp för nya förfrågningar från allmänheten. Välkommen att höra av dig efter 7:e januari 2019 med en din kursförfrågan.

Kurser för privatpersoner

Första hjälpen och hjärt-lungräddning -BARN


Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning, samt kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall.

Första hjälpen och hjärt-lungräddning


Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Första hjälpen


Kursen lär dig vad du ska göra om en människa drabbas av en olycka eller insjuknar hastigt.

Hjärt-lungräddning med hjärtstartare


Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning med defibrillering.