Translate
Sök

Anmälan om familjemedlemskap

Se till att hela er familj tar ställning för en medmänskligare värld genom ett familjemedlemskap i Röda Korset. En person blir då huvudmedlem och kan teckna familjemedlemskap för övriga personer i hushållet.

•Du som huvudmedlem betalar ordinarie medlemsavgift på 250 kronor.
•Dina familjemedlemmar betalar sedan 125 kronor var per person.
•Familjemedlemskapet betalas via ett inbetalningskort som kommer hem till dig med post.
•Personer i din familj som är under 31 år blir automatiskt medlemmar även i Röda Korsets Ungdomsförbund.
•Alla i familjen kommer hamna i samma lokalförening (krets) som huvudmedlemmen. Kontakta oss om ni vill byta förening.

När du blir medlem kommer dina uppgifter att behandlas av Röda Korset.
Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer på
www.redcross.se/personligintegritet

Huvudmedlem  
 
Familjemedlemmar