Translate
Sök

Efterforskning av anhöriga

Vi efterforskar saknade personer som förlorat kontakten med sina nära anhöriga på grund av krig, konflikt, naturkatastrof eller migration. Vårt unika nätverk kombinerat med vår neutralitet och opartiskhet, som innebär att vi aldrig tar ställning i en konflikt, gör det möjligt för oss att efterforska familjemedlemmar på de flesta ställen i världen.

För att vi ska ha bra förutsättningar att hitta din familj är det bra om du först försöker hitta så mycket information som du kan på egen hand. Läs mer på länkarna nedan om hur du kan förbereda dig.

Hur du själv kan söka efter din familj

Samla in information innan du kontaktar Röda Korset. Här får du tips på hur du söker efter dina anhöriga oavsett om du tror att de är kvar i hemlandet eller någonstans i Europa.

Efterforskning för ensamkommande barn

Röda Korset letar efter familjer till ensamkommande barn endast på begäran av det ensamkommande barnet.

Kontakta Röda Korset för hjälp med efterforskning

För att kunna leta efter dina anhöriga behöver vi mycket information. Genom att förbereda dig innan du kontaktar oss går processen snabbare.

Medan du väntar på svar

All efterforskning tar lång tid. Under tiden du väntar på svar kan du förse oss med ny information eller ta del av andra aktiviteter vi har på orten där du bor.