Translate
Sök

Bli Röda Korsets beredskapspartner

Svenska Röda Korset har en lång historia av att agera i kris och vi arbetar nu för att stärka vår förmåga, med målsättningen att år 2025 ha 20.000 volontärer som kan agera i händelse av kris. Som en del i arbetet samarbetar vi med näringslivet, för att kunna ge relevant stöd på ett effektivt och hållbart sätt.

Vill ni bidra till att fler människor i akut kris ska kunna få relevant stöd på ett effektivt och hållbart sätt? Är verksamhetsnära engagemang viktigt för er i ert hållbarhetsarbete? Bli vår nationella beredskapspartner.

Som beredskapspartner ingår du i vårt nätverk av företag som snabbt kan agera och vara med och stötta vårt arbete vid nationella kriser, finansiellt och med olika tjänster. Tjänsterna kan vara inom exempelvis logistik, boende, transport, IT/telefoni, förnödenheter och material samt volontärskap. Våra beredskapspartners förväntas kunna hjälpa till i det förberedande arbetet med att säkerställa resurser inför en eventuell kris, såväl som under och efter en händelse.

Låt verksamhetsnära engagemang bli en nyckelfaktor i ert hållbarhetsarbete. Tillsammans jobbar vi mot Agenda 2030 och stöttar mål 11 (hållbara städer och samhällen), mål 3 (god hälsa och välbefinnande) och mål 17 (genomförande och globalt partnerskap).

Mål i agenda 2030.

Som beredskapspartner får ni:

  • Möjligheten att synas och engagera er i Röda Korsets informationskampanjer rörande nationell krisberedskap.
  • Årlig rapportering om be­rörda verksamheter som finansieras i och med samarbetet.
  • Träffar med vårt nätverk av nationella be­redskapspartners för att ta del av uppda­terade lägesbilder.
  • Tillgång till experter inom området kris­beredskap.
  • Kommunikationspaket, så att ni kan berätta om ert engagemang internt och externt.

Röda Korset hjälpte vid skogsbränderna i Färila.

Röda Korsets nationella uppdrag

Svenska Röda Korset är en av arton frivilliga försvarsorganisationer i Sverige, med uppdrag att främja totalförsvaret och bidra till samhällets säkerhet. Ansvaret att förbereda för och hantera allvarliga händelser och kris ligger i första hand hos myndigheterna, men de senaste åren har tydligt visat att samhället är beroende av att såväl offentliga som andra aktörer bidrar till svensk krishanteringsförmåga. Därför behövs frivilligorganisationer som Röda Korset.

Vi är ett stöd när samhällets resurser inte räcker till och behöver förstärkas. Vi kan agera på eget initiativ eller på förfrågan av exempelvis en kommun, en räddningsledare eller en länsstyrelse. Några exempel på vad vi kan bidra med är första hjälpen, krisstöd, frivilligsamordning, mötesplatser och informationsspridning.

Vill du veta mer? Kontakta oss på telefon 08-452 46 00.

 

 

Tillbaka till startsidan Tillsammans i kris --->

Volontär från Röda Korset under skogsbranden i Sverige 2018.

Röda Korsets krisarbete

Röda Korset har lång erfarenhet av att agera i kris, såväl internationellt som i Sverige. Våra erfarenheter från exempelvis branden i Västmanland 2014, flyktingsituationen 2015, terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017, mässlingsutbrottet på Sahlgrenska sjukhuset 2018 och skogsbränderna 2018 visar att behovet av frivilligt krisstöd är stort i händelse av en samhällskris.

Läs om vårt arbete vid bränderna
Röda Korset ger första hjälpen.

Världens främsta katastroforganisation

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi finns på plats före, under och efter konflikter, katastrofer och andra kriser. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

Läs mer om Röda Korset

Stöd katastrofhjälpen

Röda Korset arbetar för att lindra effekterna av allt från naturkatastrofer och krig till epidemier. Sker katastrofen i Sverige är vi redo och bistår bl.a. med kris- och medmänskligt stöd.

Lär er första hjälpen på jobbet

Att kunna, och våga ge, första hjälpen kan rädda liv. Röda Korset är världsledande inom första hjälpen och certifierar instruktörer som utbildar personalgrupper. Gör er bättre förberedda nu.