Translate
Sök

Vatten och sanitet

I katastrofsituationer kan Röda Korset förse stora grupper av människor med rent vatten. Varje år hjälper Röda Korset ungefär 1,5 miljoner människor att få tillgång till rent vatten.

Tekniken som används är enkel och liknar den som används vid svenska vattenverk. Grunderna i tekniken är att orena ämnen i vattencisternen ska flockas och sjunka till botten. Därefter kloreras vattnet.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi är på plats i 190 länder. Före, under och efter en katastrof. Genom att stödja Katastrofhjälpen hjälper du oss arbeta för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Världens främsta katastroforganisation

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi är på plats i 190 länder. Före, under och efter en katastrof. Genom att stödja Katastrofhjälpen hjälper du oss arbeta för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Stöd Katastrofhjälpen