Translate
Sök

Haiti

Den 12 januari 2010 drabbades Haiti av en kraftig jordbävning. Mer än 200 000 människor dödades och över två miljoner blev hemlösa. Haiti var redan före katastrofen 2010 ett mycket fattigt land. Trots att grundläggande behov som tak över huvudet, tillgång till hälsa och utbildning har blivit bättre så lever människor fortfarande i en miljö fylld av både våld och kriminalitet och stora utmaningar återstår.

Nu är hjälpinsatsen efter jordbävningen avslutad men Internationella Röda Korset fortsätter sitt arbete med fokus på att sprida hälsoinformation och stärka den nationella rödakorsföreningen på Haiti.

Röda Korset katastrofhjälpen

Det allra nödvändigaste

Ofta är det absolut viktigaste efter en katastrof att få tag i mat, rent vatten, ett enkelt tak över huvudet och att kunna hålla sig någorlunda ren. Och så sjukvård, förstås, för de som skadats.

Stöd Katastrofhjälpen