Translate
Sök

Familjeåterförening

Hundratusentals barn och föräldrar som kommit ifrån varandra på grund av krig och katastrofer söker just nu efter varandra.

Röda Korset arbetar över hela världen för att återförena familjer som splittrats. Vi förenar människor via telefon, internet eller handskrivna meddelanden. Vi efterforskar människor som har försvunnit efter ett krig eller katastrof, och vi registrerar till exempel barn som har kommit ifrån sin familj.

Saknar du eller någon du känner en anhörig?

Beroende på omständigheterna kan vi hjälpa dig att hitta en familjemedlem eller nära släkting du söker.

Du kan själv registrera ditt ärende för efterforskning på Internationella rödakorskommitténs sida FamilyLinks.

Röda Korset - Familjeåterförenare

Familjeåterförenare, 150 kr per halvtimme

Röda Korsets familjeåterförenare letar efter saknade anhöriga som kommit ifrån varandra i krig och konflikt. Varje dag över hela världen jobbar vårt globala nätverk med att sammanföra familjer som slitits isär, och återförenar tusentals familjer varje år.

Stöd familjeåterförening