Translate
Sök
EU-migranter
17 apr 2015

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om vårt arbete med utsatta EU-migranter i Sverige och om vårt arbete på plats i Rumänien.

Vad gör Röda Korset för att stödja behoven på plats i Rumänien?

Röda Korset arbetar sedan länge för att förändra situationen för utsatta människor i Rumänien. Bland annat gör vi insatser för att stödja skolgång, att barnen ska få mat i skolan och tillgång till skolmaterial. Vi arbetar för att förbättra hälsan genom tillgång till sjukvård, information och utbildning. Vi stödjer även aktiviteter som ger människor en möjlighet till inkomst. Ett arbete pågår för att starta sociala och medicinska center i romska bosättningar i Babadag, varifrån många fattiga EU-migranter som vistas i Stockholm kommer. Den här typen av center finns redan i Marasesti, där finns bland annat duschar, social rådgivning, barnaktiviteter och tillgång till läkare.

Ett mer långsiktigt stöd handlar om att se till att invånare i romska bosättningar ska kunna folkbokföras på orten. Det ger dem tillgång till vissa grundläggande rättigheter som barnbidrag, utbildning, pension och sjukvård.  

Vad gör Röda Korset för hemlösa i Sverige?

Röda Korsets uppdrag är att lindra och förhindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar. Det gör vi både i Sverige och runtom i världen. Röda Korsets mötesplatser runtom i landet är öppna för alla människor. Hemlösa som är fast bosatta i Sverige har den offentliga sektorn ett direkt ansvar att ge stöd till. I många kommuner finns ”tak-över-huvudet-garanti” för hemlösa. Utifrån lokala behov arbetar Röda Korset även med ”svenska" hemlösa tillsammans med andra organisationer som Stadsmissionen och Frälsningsarmén som gör ett oerhört viktigt arbete. Ansvaret och formerna för stöd till EU-migranter i liknande situationer är mer oklar. Det gör att Röda Korset på ett 30-tal orter, ofta i samverkan med andra aktörer, arbetar med att möta EU-migranters akuta behov och erbjuder härbärgen, duschmöjligheter, träna-svenska, viss vårdförmedling och olika former av medmänskligt stöd.

Varför säger ni EU-migranter och inte romer?

De EU-migranter vi möter i våra verksamheter är en mycket blandad skara. En del är de vi ser tigga på gatorna för att försörja sig. Men det är bara den ”synliga delen” av EU-migranterna. Även de som tigger har skilda ursprung. Vissa är romer och ser sig själva som det, andra är bara extremt fattiga eller ser sig själva som del av andra grupper.

Oavsett etnicitet handlar det om människor som är fattiga och vill förbättra sina levnadsvillkor.

 Är det organiserad brottslighet bakom de EU-migranter som tigger?

Av de anmälningar som kommit in till polisen finns hittills inga fall som bedömts som organiserad brottslighet. Däremot är del av dem vi ser på gatorna ”organiserade” genom att de samarbetar utifrån familj och gemenskap. Detta för att underlätta tillvaron. Många har också skuldsatt sig för att kunna komma hit, och har krav på återbetalning med hög ränta.

 I dagsläget uppskattas inkomstmöjligheterna till mellan 70 och 100 kronor per dag på många orter i landet. Det är lite pengar för organiserad brottslighet.

 EU-migranter tigger pengar, borde tiggeri inte förbjudas?

Röda Korset har ingen åsikt i frågan, utifrån våra grundprinciper om neutralitet och opartiskhet.  Valet att ge är upp till var och en av oss, liksom hur vi vill ge stöd. Att tigga är en väg några väljer för sin egen och sin familjs överlevnad. Andra pantar burkar och flaskor eller säljer tidningar. EU-migranter som tigger för sin försörjning är bara en del av alla de människor som är i Sverige i hopp om att försörja sig och sin familj och förbättra sina levnadsvillkor.

Kan man inte säga att Röda Korset också tigger pengar?

Vi ber människor om pengar för att förbättra situationen för de mest utsatta i världen. Vi ger på detta sätt människor möjlighet att hjälpa till och bidra. Det upp till var och en om de vill kalla det för tiggeri.

För oss är det viktigt att vi använder våra insamlade pengar både på lång och kort sikt för att få bästa möjliga effekt av vårt arbete. Vår insamling sker genom ett så kallat 90-konto som granskas genom Stiftelsen för Insamlingskontroll.

 Hur fördelar Röda Korset de insamlade pengarna?

Röda Korset genomför en insamling till utsatta i Rumänien och EU-migranter i Sverige. 80 procent av insamlingen kommer att gå till arbetet i Rumänien och 20 procent till vårt arbete i Sverige.

Hur många EU-migranter som tigger för sin försörjning finns i Sverige idag?

Ingen vet säkert eftersom de finns här utifrån den fria rörligheten inom EU och inte registreras. De senaste uppskattningarna är mellan 3000 – 6000 personer.

Var i Sverige finns EU-migranter?

De finns i hela landet, både i storstäder och i mindre städer och orter. Både i norr, mellan och södra Sverige men antalet är högre i de större städerna med förorter.

Varifrån kommer de utsatta EU-migranter som kommer till Sverige?

Ett stort antal är personer som kommer från länder utanför Europa och som har uppehålls-eller arbetstillstånd i andra länder inom EU. Många andra är medborgare i EU-länder där försörjningsmöjligheterna för dem är begränsade. De som kommer hit har ofta arbetat i andra länder tidigare men den ekonomiska krisen har fått dem att söka sig till länder med bättre ekonomiska förutsättningar.

Är alla EU-migranter som kommer romer?

Många är romer, men hur stor del vet ingen med säkerhet. Däremot vet vi att just romer i de flesta länder i Europa är utsatta för diskriminering och fördomar vilket gör att de hamnar längst ner på skalan av vilka som får jobb. Detta leder till en påtvingad rörlighet för att kunna försörja sig.

Hur många är barn av de EU-migranter som kommer till Sverige? Får de gå i skolan?

På många orter runt om i Sverige finns det idag barn som följt med sina föräldrar till Sverige. Hur många vet ingen. Möjligheterna för barnen att gå i skola varierar stort utifrån kommunernas bedömningar. På vissa orter får de, på andra inte trots att det finns barn som både är födda i Sverige och har tillbringat merparten av sitt liv här.

Hur mycket pengar räknar man med att de har per dag här?

Det varierar beroende på var, hur många som finns på orten, lokal inställning och engagemang samt om de funnit alternativa inkomstmöjligheter som tidningsförsäljning, hantverksproduktion.  I storstäderna är bedömningen 70- 100:-/dag

Hur många lever under fattigdomsgränsen i Rumänien? Är alla de romer?
Enligt EU:s  definition av risk för fattigdom och socialt utanförskap tillhör närmare 40 procent av Rumäniens befolkning denna kategori.

Alla av dem är inte romer, men risken att befinna sig i risk för fattigdom och socialt utanförskap är flera gånger högre för romer än för resten av befolkningen.  Hur många romer det finns i Rumänien är inte tydligt, cirka 700 000 uppger sig själva som romer, men det finns bedömningar att det är mellan 1,2 – 2,5 miljoner.

Hur ser tillgången till skola ut i Rumänien? 
Skolor finns och skolgång är obligatorisk, men avstånd, ekonomi och skolkvalitet gör att mer än 20 procent av de romska barnen inte går i skolan. Skolavhopp är också vanligt förekommande

Hur hög är arbetslösheten i Rumänien?

Den officiella arbetslösheten är låg i Rumänien men eftersom en mycket stor del av befolkningen försörjer sig inom jordbrukssektorn eller utanför den reguljära arbetsmarknaden är den missvisande. Den faktiska arbetslösheten bland romer har uppskattats till mellan 50 – 90 procent.

Hur ser tillgången till sjukvård ut? 
Akutsjukvård på sjukhus har alla tillgång till men sjukvårdsystemet i stort bygger på husläkare som man måste vara listad hos, något många inte är. Krav på ”betalning under bordet” är vanligt förekommande och försvårar tillgången.

Vilka är de mest utsatta områdena i Rumänien?

Fattigdomen är mycket stor på landsbygden men även i de stora städernas utkanter.  På många platser är inte heller bosättningarna legala vilket gör att det saknas rinnande vatten, avlopp och möjlighet att få teckna el-avtal.

Taggar

Rumänien EU-migranter
Var med och skapa bättre livsvillkor för några av Europas fattigaste och mest utsatta människor - på plats i Rumänien och här hemma i Sverige.

Stöd ett liv bortom pappmuggen

Var med och skapa bättre livsvillkor för några av Europas fattigaste och mest utsatta människor - på plats i Rumänien och här hemma i Sverige.

Ge ditt stöd