Translate
Sök

Etiopien

Två av tre invånare i Etiopien är kroniskt undernärda. Regnen uteblir ofta och det leder till brist på livsmedel i de östra delarna av landet. Bristen på tillgång till rent vatten är stor. Infektionssjukdomar som kolera och diarré är vanliga, främst på grund av bristen på rent vatten och fungerande sanitära förhållanden.

Genom utbildning ökar vi människors kunskap om hälsa, vatten, sanitet och hur de rustar sig för att minska risken för katastrofer som torka och svält. Fattiga familjer lär sig att tillverka honung, odla frukt och sälja getter och höns för att få en regelbunden inkomst. Vi ökar kunskapen i hälsofrågor och hur människor bäst sköter sin personliga hygien för att undvika smittsamma sjukdomar. 

Röda Korset ger akut matstöd till familjer i Etiopien för att förhindra svält. Den mat vi delar ut är en näringsberikad blandning av majs och soja. Varje familj får 40 kilo majs- och sojablandning, vilket beräknas hjälpa familjen i ett halvår.

Nödmat - familj, 179 kr per halvår

Röda Korset ger akut matstöd till familjer i Etiopien för att förhindra svält. Den mat vi delar ut är en näringsberikad blandning av majs och soja. Varje familj får 40 kilo majs- och sojablandning, vilket beräknas hjälpa familjen i ett halvår.

Köp nödmat till en familj