Translate
Sök

Remissvar

Här publiceras bland annat rapporter, skrifter, offentliga brev och bilagor.
18 januari 2017

Ändringar av lagen om mottagande av asylsökande

Den 1 juni 2016 infördes en lagändring som i korthet innebär att vuxna asylsökande utan barn som fått avslag på asylansökan inte längre kommer ha rätt till boende, dagersättning och särskilt bidrag. ...
06 december 2016

People on War 2016

Under 2016 har ICRC, Internationella Rödakorskommittén, genomfört enkätundersökningar i 16 länder för att kartlägga inställningen till den humanitära rätten/krigets lagar.
06 oktober 2016

Avslag på asylansökan - Återvändande

I rapporten "Avslag på asylsökan - Återvändande" avlägger Röda Korset rekommendationer om vikten av att hänsyn tas till individuella behov vid planering och verkställighet och att en förbättrad och ut...
29 september 2016

Genusperspektiv - i asylprocessen och vid återvändande

I rapporten "Genusperspektiv - i asylprocessen och vid återvändande" synliggör Röda Korset behovet och angelägenheten av att stärka genusperspektivet i asylbedömningar och vid återvändande.
20 juni 2016

Undersökning: Allmänheten om tillfälliga lagen

Imorgon fattar riksdagen beslut om en ny tillfällig lag som innebär att den som flytt till Sverige får vänta i flera år på att få återförenas med sin familj. Samtidigt visar en färsk undersökning* att...
14 april 2016

Svenskaundervisningen för asylsökande måste säkerhetsställas

3 av 4 tycker att det är viktigt att asylsökande får lära sig svenska direkt när de kommer till Sverige. 1 av 7 tror att det fungerar så och varannan tycker att det ska finnas en lag som säger att man...