Translate
Sök

Remissvar

Här publiceras bland annat rapporter, skrifter, offentliga brev och bilagor.
06 oktober 2016

Avslag på asylansökan - Återvändande

I rapporten "Avslag på asylsökan - Återvändande" avlägger Röda Korset rekommendationer om vikten av att hänsyn tas till individuella behov vid planering och verkställighet och att en förbättrad och ut...
29 september 2016

Genusperspektiv - i asylprocessen och vid återvändande

I rapporten "Genusperspektiv - i asylprocessen och vid återvändande" synliggör Röda Korset behovet och angelägenheten av att stärka genusperspektivet i asylbedömningar och vid återvändande.
20 juni 2016

Undersökning: Allmänheten om tillfälliga lagen

Imorgon fattar riksdagen beslut om en ny tillfällig lag som innebär att den som flytt till Sverige får vänta i flera år på att få återförenas med sin familj. Samtidigt visar en färsk undersökning* att...
14 april 2016

Svenskaundervisningen för asylsökande måste säkerhetsställas

3 av 4 tycker att det är viktigt att asylsökande får lära sig svenska direkt när de kommer till Sverige. 1 av 7 tror att det fungerar så och varannan tycker att det ska finnas en lag som säger att man...
09 december 2015

Ny global Rödakorsrapport: Genusbaserat våld ökar i katastrofer

Det genusbaserade våldet ökar under och efter naturkatastrofer. Problemet är svårt att se eftersom det förekommer en systematisk underrapportering. Det visar en ny global rapport som Internationella r...
13 maj 2015

Att bryta tystnaden – Svenska Röda Korsets arbete mot tortyr

Röda Korset arbetar brett med tortyrfrågan och här presenteras vårdenhetens rapport för verksamhetsåret 2014. Rapporten belyser olika delar av det arbete Röda Korset gör för att motverka tortyr och fö...