Translate
Sök

Remissvar

Här publiceras bland annat rapporter, skrifter, offentliga brev och bilagor.
17 mars 2017

Consequences of the amendment to Sweden’s Reception of Asylum Seekers and Others Act (LMA)

The amendment was introduced on the 1st of June 2016. In essence, its effect is that adult asylum seekers who have no children with them and who have had their asylum applications rejected will no lon...
16 mars 2017

Mental Health and Psychosocial Effects of Armed Conflict and Violence

Armed conflicts and violence, as well as other types of emergencies, mean increased stress for individuals, groups and communities.
18 januari 2017

Ändringar av lagen om mottagande av asylsökande

Den 1 juni 2016 infördes en lagändring som i korthet innebär att vuxna asylsökande utan barn som fått avslag på asylansökan inte längre kommer ha rätt till boende, dagersättning och särskilt bidrag. ...
06 december 2016

People on War 2016

Under 2016 har ICRC, Internationella Rödakorskommittén, genomfört enkätundersökningar i 16 länder för att kartlägga inställningen till den humanitära rätten/krigets lagar.
06 oktober 2016

Avslag på asylansökan - Återvändande

I rapporten "Avslag på asylsökan - Återvändande" avlägger Röda Korset rekommendationer om vikten av att hänsyn tas till individuella behov vid planering och verkställighet och att en förbättrad och ut...
29 september 2016

Genusperspektiv - i asylprocessen och vid återvändande

I rapporten "Genusperspektiv - i asylprocessen och vid återvändande" synliggör Röda Korset behovet och angelägenheten av att stärka genusperspektivet i asylbedömningar och vid återvändande.