Translate
Sök

Remissvar

Här publiceras bland annat rapporter, skrifter, offentliga brev och bilagor.
06 december 2016

People on War 2016

Under 2016 har ICRC, Internationella Rödakorskommittén, genomfört enkätundersökningar i 16 länder för att kartlägga inställningen till den humanitära rätten/krigets lagar.
06 oktober 2016

Avslag på asylansökan - Återvändande

I rapporten "Avslag på asylsökan - Återvändande" avlägger Röda Korset rekommendationer om vikten av att hänsyn tas till individuella behov vid planering och verkställighet och att en förbättrad och ut...
29 september 2016

Genusperspektiv - i asylprocessen och vid återvändande

I rapporten "Genusperspektiv - i asylprocessen och vid återvändande" synliggör Röda Korset behovet och angelägenheten av att stärka genusperspektivet i asylbedömningar och vid återvändande.
20 juni 2016

Undersökning: Allmänheten om tillfälliga lagen

Imorgon fattar riksdagen beslut om en ny tillfällig lag som innebär att den som flytt till Sverige får vänta i flera år på att få återförenas med sin familj. Samtidigt visar en färsk undersökning* att...
14 april 2016

Svenskaundervisningen för asylsökande måste säkerhetsställas

3 av 4 tycker att det är viktigt att asylsökande får lära sig svenska direkt när de kommer till Sverige. 1 av 7 tror att det fungerar så och varannan tycker att det ska finnas en lag som säger att man...
09 december 2015

Ny global Rödakorsrapport: Genusbaserat våld ökar i katastrofer

Det genusbaserade våldet ökar under och efter naturkatastrofer. Problemet är svårt att se eftersom det förekommer en systematisk underrapportering. Det visar en ny global rapport som Internationella r...