Translate
Sök

Operation innovation - förverkliga din idé med Röda Korset

Har du en idé som kan hjälpa Röda Korsets arbete för att rädda liv och ge hopp? Genom Operation innovation har du möjlighet att förverkliga den!

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag. Vi delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme och mycket annat.

Har du en idé som kan hjälpa Röda Korsets arbete – men saknar finansiering? Kanske en idé som ingen annan tror på ännu, eller en idé som precis börjat ta form? Genom Operation innovation ger Röda Korset dig chansen att förverkliga eller utveckla den.

Tack för alla innovativa idéer! De som har gått vidare i processen får svar under april 2017. Nästa omgång öppnar hösten 2017. Håll utkik!

Så ansöker du till Operation innovation

Ansökningsprocessen är uppdelad i två steg.

Steg 1

Handlar om att ge Röda Korset en snabb inblick i både genomtänkta idéer och idéer som är i ett tidigt skede. Idéerna kommer i steg 1 genomgå en generell bedömning utifrån följande frågor:

  • Vad är idén?
  • Vad förväntas den bidra till?

Välkommen med din idé senast 2/4 2017 kl 24:00!

Steg 2

Steg 2 är projektbeskrivningen, där idéer från steg 1 som bedöms vara av god potential utvecklas. Bedömningskriterierna i steg 2 är - förutom kriterierna för nyskapande idéer - potential och genomförbarhet. De ansökande som går vidare efter första steget kommer att få en mall för projektbeskrivning, tillsammans med information om inlämning och andra viktiga detaljer inför steg 2.

Följande gäller för beviljade projekt:

  • När projektet är genomfört ska den sökande skriva en utvärderingsrapport till Röda Korset.
  • Röda Korset har rätt att genomföra lyckade projekt i sina verksamheter på nationell nivå oberoende av den sökande.
  • Samtliga projekt är nationella och ska därmed utföras i Sverige.
  • För säker utbetalning behöver ansökande som beviljas pengar ett organisationsnummer.

Frågor och svar

Vem kan söka till Operation innovation?

Alla personer med nyskapande idéer är välkomna med sin ansökan. Naturligtvis delar du som sökande Röda Korsets grundprinciper: humanitet, neutralitet, opartiskhet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Här kan du läsa mer om våra grundprinciper.

Hur mycket pengar kan jag söka?

Du kan söka mellan 1000 - 200 000 kronor.

Vad innebär kriterierna potential och genomförbarhet i steg 2?

Med potential och genomförbarhet menas att Röda Korset bedömer projektidén utifrån följande frågor:

  • Är projektet realistiskt genomförbart utifrån eventuell tidsplan, projektgrupp och efterfrågade medel?   
  • Vilken potential och effekt anser beslutsgruppen att projektet kommer ha om projektet genomförs i förhållande till andra projekt?
  • Hur pass nytänkande är projektet i förhållande till de andra projekten?

Har du fler frågor?

Välkommen att kontakta Röda Korsets Infoservice: info@redcross.se.