Stäng
Du är här: Startsida/Om oss/Vår historia

Idén till Röda Korset föddes på slagfältet

Slaget vid Solferino - målning Slaget vid Solferino, där Henry Dunant fick idén till det som skulle bli Röda Korset Foto: ICRC/Svenska Röda Korsets arkiv
Skicka till:

Röda Korsets historia

Det var på slagfältet i Solferino som det hela började. Året var 1859 och den schweiziske bankiren Henry Dunant som var på genomresa råkade bevittna det totala kaos som rådde efter slaget mellan fransk-sardinska och österrikiska styrkor. Döda, döende och sårade soldater låg övergivna kvar på slagfältet.

Henry Dunant Förstora bilden Henry Dunant Henry Dunant Foto: ICRC/Svenska Röda Korsets arkiv
Henry Dunant stod inte ut med denna syn. Han kavlade upp ärmarna och började tillsammans med frivilliga kvinnor från bygden att organisera hjälpen till alla de tusentals som sårats och lemlästats. ”Tutti fratteli!” sa kvinnorna som Dunant hade samlat ihop för uppgiften: ”Alla är vi bröder!” De följde Dunants exempel och gjorde ingen åtskillnad på de vilken sida de sårade hade stridit på.
Foto av en tavla som anses vara en avbild av Henry Dunant Förstora bilden Henry Dunant Henry Dunant på ålderns höst Foto: -

Upplevelserna på slagfältet fick Henry Dunant att oförtrutet verka för att fasorna från Solferino inte skulle upprepas:
”Skulle man inte under fredstid kunna bilda hjälporganisationer, med syfte att i krigstid skaffa de sårade vård av frivilliga personer som vore intresserade och kompetenta för sin uppgift?” skriver Dunant i sin bok Minne från Solferino, som han skrev som ett upprop.

Röda Korset blev svaret på Henry Dunants fråga.

”… Följaktligen måste en appell riktas till människor i alla länder och samhällsklasser, till de mäktiga i denna världen som till de enklaste hantverkarna, eftersom alla på ett eller annat sätt kan bidra till den goda saken, var och en efter sin förmåga.” fortsätter Henry Dunant i sin bok.

Den idé som en gång föddes hos Henry Dunant ställer sig idag närmare 97 miljoner människor bakom i den strävan som förenar rödakorsare över hela världen: ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Videouppspelning ej tillgänglig

Det beror troligen på att Flash eller JavaScript är inaktiverat på din dator.

Se filmen "Historien om en idé"
Henry Dunant tog initivativ till en internationell konferens i sin hemstad Genéve. Där antogs år 1864 den första Genèvekonventionen som lade grunden till den internationella humanitära rätten. Dunant tog också initiativ till att en förening, Röda Korset, skulle bildas i varje land. Syftet var från början just att utbilda frivilliga som kunde ta hand om sårade och sjuka i krig.

Genom goda kontakter och ett ihärdigt agiterande för sin idé, lyckas han få till stånd en konferens i Genève där 14 regeringar var representerade. Konferensen ledde till att den första Internationella rödakorskommittén bildades 1863, vilket även räknas som året för Röda Korsets födelse.

Mer om hur Röda Korset bildades och om den första Genèvekonventionen

Svenska Röda Korsets historia

1871Damkommittén. Damkommittén sydde sjukvårdsmaterial och kläder till behövande. Förstora bilden Damkommittén 1871 Svenska Röda Korsets Damkommitté, som bland annat sydde sjukvårdsmateriel och kläder till behövande. 1871. Foto: Svenska Röda Korsets arkiv
Svenska Röda Korset grundades 24 maj 1865. De första åren ägnades åt förberedelser för humanitära insatser i eventuella krig. Man startade även en sjuksköterskeutbildning. Svenska Röda Korset har ända sedan starten bistått systerföreningar runtom i världen med både finansiell, materiell och personell hjälp.

Redan på 1880-talet startade Svenska Röda Korset Första Hjälpen-utbildningar runtom i landet. Bland annat utbildades personalen vid SJ och Postverket och något senare även skogshuggare och sågverksarbetare i Norrland. Detta var början till det som senare kom att kallas arbetarskydd. Mellan de båda världskrigen tog Svenska Röda Korset initiativ till många förbättringar i det fattiga Sverige. Dessa verksamheter har sedan tagits över av samhället.

Här är några exempel på pionjärverksamheter Röda Korset startat:

  • 1866 Sjuksköterskeskola
  • 1920 Förlossningshem
  • 1923 Ambulansflyg
  • 1926 Skoltandvård
  • 1930 Barnkolonier
  • 1940 Allmänna bastubad
  • 1950 Hemsamariter
  • 1960 Färdtjänst
  • 1985 Vård av torterade och krigsskadade
  • 1987 Hiv- och aidsinsatser

De vita bussarna

Under andra världskriget genomförde Svenska Röda Korset en omtalad räddningsaktion där de vita bussarna och de människor som bemannade dem kommit att stå som symbol för mod och civilkurage.

Vita bussaktionen under andra världskriget.
Mer om de Vita bussarna

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss på tel 0771-19 95 00 eller info@redcross.se