Translate
Sök

Kurser för privatpersoner och ideella föreningar

Röda Korset har ett uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att erbjuda privatpersoner ett antal kostnadsfria första hjälpen-kurser.

OBS!
Just nu har vi ett mycket högt bokningstryck och därför kan vi i dagsläget tyvärr inte ta emot fler förfrågningar eller bokningar. Vi kan inte heller erbjuda någon väntelista – utan vi ber dig att återkomma med en ny förfrågan efter den 1 mars.
Vi hoppas på din förståelse!

Om ni är en grupp på 10-14 personer (förening, föräldragrupp, grannar, kompisgäng eller liknande) och har tillgång till en lokal kan ni (efter den 1 mars) boka en egen utbildare och kurs. För ideella föreningar kan vi endast erbjuda kostnadsfria kurser till frivilliga och medlemmar, ej till anställd personal.

Våra kurser är 3-6 timmar långa och kan genomföras såväl på kvälls- eller helgtid som på dagtid. 6-timmarskurserna kan delas upp på två tillfällen.

Observera att priserna endast gäller kurser för privatpersoner och föreningar.

Enskilda privatpersoner

Vi kan inte hantera anmälningar från enskilda privatpersoner, men i Stockholm och Malmö erbjuder vi öppna kurstillfällen för privatpersoner. Kurser i Stockholm hittar du i denna lista och kurserna i Malmö hittar du i denna lista.
På andra platser runt om i landet anordnar vi öppna utbildningar i samarbete med våra lokala kretsar. Dit kan du som enskild person anmäla dig. Här hittar du kontaktuppgifter till de lokala kretsarna.

Kurser för privatpersoner

Första hjälpen


Kursen lär dig vad du ska göra om en människa drabbas av en olycka eller insjuknar hastigt.

Hjärt-lungräddning med hjärtstartare


Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning med defibrillering.

Första hjälpen till barn


Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inlkusive hjärt-lungräddning, samt kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall.

Första hjälpen och hjärt-lungräddning


Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen och hjärt-lungräddning.