Du är här: Startsida/Engagera dig/Våra uppdrag/Ledare för anhöriggrupp

Ledare för anhöriggrupp

Skicka till:

Som alternativ till anhörigcirkel eller efter avslutad anhörigcirkel har Röda Korset anhöriggrupper i form av träffar med erfarenhetsutbyten och olika former av sociala och hälsofrämjande aktiviteter. Syftet är att deltagarna ska stärkas i sin roll genom ökad kunskap, utbyte och social gemenskap med andra i likartade situationer.

Är du rätt person att stärka anhöriga?

Hur kommer jag att bidra?

Din uppgift är att planera, leda och avsluta anhöriggruppen. I detta ingår att få fram deltagarnas önskemål och behov, undersöka ekonomiska förutsättningar i samverkan med kretsen samt planera för genomförande av beslutade aktiviteter. Din uppgift är att, tillsammans med de andra frivilliga, skapa en öppen och trygg stämning i gruppen så att deltagarna ska vilja och våga utbyta tankar, känslor och erfarenheter. I uppgiften ingår även att utifrån gruppen och deltagarnas situation bedöma när gruppen bör avslutas eller övergå i annan verksamhet eller gruppform samt förbereda för detta.

Vilken kompetens och utbildning behöver jag?

Vi söker dig som har förmåga att organisera och planera, förmåga att skapa en trivsam och öppen stämning och erfarenhet av arbete i grupper. Du har dessutom en god samarbetsförmåga, förmåga att sätta gränser och hantera skilda uppfattningar, kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner hos anhörigvårdare samt kan skilja på egna behov och andras. Därutöver ser vi gärna att du har kunskaper om/erfarenhet av olika kulturer, språk, funktionsnedsättningar etc.

Du kommer att erbjudas utbildningar i Röda Korset för ditt uppdrag.

Inom Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i vårt arbete. Människor med olika bakgrunder, etnicitet, kön, åldrar och funktionshinder breddar vår kompetens och vår förmåga att utföra vårt uppdrag. Du delar Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i frivilligarbetet.

Hur mycket tid behöver jag lägga på att vara frivillig?

Uppdraget utförs enligt lokala överenskommelser, för anhöriggrupp är det vanligast förekommande dagtid, varannan vecka och terminsvis. För uppdraget deltar du även i obligatorisk utbildning och introduktion.

Sök uppdrag

Det finns många olika typer av frivilliguppdrag i Röda Korset. Sök uppdrag som ledare för anhöriggrupp där du bor.

Anhörigstöd
Sök uppdrag här
Sidansvarig Charlotte Pagré
Sidan ändrad den 29 oktober 2010
Etiketter: