Du är här: Startsida/Engagera dig/Våra uppdrag/Ledare för anhörigcirkel

Ledare för anhörigcirkel

Skicka till:

Röda Korset anordnar cirklar för dem som vårdar en närstående, i vissa fall i samverkan med kommunen. Målsättningen med anhörigcirkeln är att deltagarna ska stärkas i sin roll genom ökad kunskap, utbyte och social gemenskap med andra i likartade situationer.

Är du rätt person att stärka anhöriga?

Hur kommer jag att bidra?

Din uppgift är att planera, leda och avsluta samtalscirkeln utifrån ett studiematerial. I detta ingår att i samspel med deltagarna ta fram de avsnitt i studiematerialet som är aktuella för gruppen och planera genomförande av dessa. I detta kan även ingå att bjuda in föreläsare eller att anordna studiebesök. Din uppgift är att, tillsammans med de andra frivilliga, skapa en öppen och trygg stämning i gruppen för att deltagarna ska vilja och våga utbyta tankar, känslor och erfarenheter

Vilken kompetens och utbildning behöver jag?

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med grupper, har pedagogisk förmåga, har kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner hos anhörigvårdare, förmåga att organisera och planera samt skilja på egna behov och andras. Därutöver ser vi gärna att du har kunskaper om/erfarenhet av olika kulturer, språk, funktionsnedsättningar etc.

Du kommer att erbjudas utbildningar i Röda Korset för ditt uppdrag.

Inom Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i vårt arbete. Människor med olika bakgrunder, etnicitet, kön, åldrar och funktionshinder breddar vår kompetens och vår förmåga att utföra vårt uppdrag. Du delar Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i frivilligarbetet.

Hur mycket tid behöver jag lägga på att vara frivillig?

Anhörigcirkeln utgörs av sex till åtta träffar under en period på fyra till sex månader. För uppdraget deltar du även i obligatorisk utbildning och introduktion.

Sök uppdrag

Det finns många olika typer av frivilliguppdrag i Röda Korset. Sök uppdrag som ledare för anhörigcirkel där du bor.

Anhörigstöd
Sök uppdrag här
Sidansvarig Charlotte Pagré
Sidan ändrad den 29 oktober 2010
Etiketter: