Stäng
Du är här: Startsida/Engagera dig/Våra uppdrag/Besökare på häkten och anstalter

Besökare på häkten och anstalter

Fängelse Foto: Magnus Bergström
Skicka till:

Röda Korset besöker frihetsberövade/intagna på häkten och anstalter inom Kriminalvården. Verksamheten bidrar till att bryta isolering för frihetsberövade genom möten där samtal förs mellan två personer på häkten och anstalter eller som möten med samtal eller aktiviteter i grupp på anstalter. Observera att för detta uppdrag måste du ha fyllt 18 år.

Är du rätt person att besöka frihetsberövade/intagna?

Hur kommer jag att bidra?

Uppdraget innebär att du besöker frihetsberövade/intagna på häkten/anstalter som en aktivt närvarande och lyssnande medmänniska. Du och den du besöker avgör själva vad ni vill att mötet och samtalet skall handla om. Huvudsaken är att det sker ett utbyte som både du och den frihetsberövade/intagne finner meningsfullt. Ditt uppdrag är att förutsättningslöst möta den frihetsberövade/intagne utan ett "vi och dom"-tänkande.

Du ser dessa möten som en möjlighet till egen utveckling och lärande samtidigt som du delar med dig av dina erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Som besökare förstår och accepterar du Röda Korsets arbetssätt och följer anvisningarna för Röda Korsets besöksverksamhet. Du samarbetar med din frivilligledare och andra frivilliga verksamma inom besöksverksamheten. Du deltar i nätverksträffar för frivilliga och verkar för att stämningen i frivilliggruppen är öppen och tillåtande. 

Vilken kompetens och utbildning behöver jag?

Vi söker dig som har erfarenhet av att enskilt eller i grupp möta människor i kris eller svåra situationer, kunskap om och förmåga till tydlig gränssättning, har kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner samt har en god kommunikativ förmåga. Därutöver ser vi gärna att du har kunskaper om/erfarenhet av andra språk och olika kulturer.

Du kommer att erbjudas utbildningar i Röda Korset för ditt uppdrag. Du erbjuds också organiserade erfarenhetsutbyten och vid behov avlastningssamtal (externt eller internt).

Inom Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i vårt arbete. Människor med olika bakgrunder, etnicitet, kön, åldrar och funktionshinder breddar vår kompetens och vår förmåga att utföra vårt uppdrag. Du delar Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i frivilligarbetet.

Hur mycket tid behöver jag lägga på att vara frivillig?

Du kommer själv överens med din frivilligledare om uppdragets omfattning. För uppdraget deltar du även i obligatorisk utbildning och introduktion.

 

Sök uppdrag

Det finns många olika typer av frivilliguppdrag i Röda Korset. Sök uppdrag som besökare inom kriminalvården där du bor.

Klotter
Sök uppdrag här
Sidansvarig Peter Hodgson
E-post: peter.hodgson@redcross.se
Sidan ändrad den 29 oktober 2010
Etiketter: